r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Landbouw en Visserij, 28 januari 2019 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 28 januari 2019, 19:30.

Beelden van de Raad Landbouw en Visserij van 28 januari 2019

Voornaamste resultaten

Het Roemeense voorzitterschap heeft zijn prioriteiten en werkprogramma gepresenteerd, waarbij het zich als algemeen doel heeft gesteld te zorgen voor cohesie als een gemeenschappelijke Europese waarde.

Met betrekking tot landbouw wil het voorzitterschap op de eerste plaats de wetgevingsonderhandelingen over de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) afronden, in het kader van het volgende meerjarige financiële kader voor 2021-2027. Andere prioriteiten hebben betrekking op de bio-economie, innovatie en landbouwkundig onderzoek, plantaardige eiwitten en plant- en diergezondheid.

Met betrekking tot visserij zal het voorzitterschap voortwerken aan de meerjarige beheersplannen, het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) en de externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid.

GLB-hervormingspakket post 2020

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid draagt in grote mate bij tot meer cohesie in plattelandsgebieden en tot het behoud van de vitaliteit en het concurrentievermogen van de Europese landbouw. Daarom is het zo belangrijk dat we werken aan een modern en goed werkend GLB.

Petre Daea, Roemeens minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, en voorzitter van de Raad

De ministers wisselden van gedachten over het nieuwe uitvoeringssysteem dat wordt voorgesteld in het GLB-hervormingspakket voor na 2020. Zij gingen vooral in op aspecten als de jaarlijkse deadline, de geleidelijke aanpak van doelstellingen en mogelijke afwijkingen daarvan. Ook bespraken zij de landbouwreserve en de financiële discipline.

Met betrekking tot de gemeenschappelijke marktordening sprak de Raad over de wijngerelateerde bepalingen, met name de eventuele opening van de markt voor nieuwe wijndruivenrassen. Tot slot werden de ministers door de Commissie geïnformeerd over de groene architectuur.

In dit verband sprak een groep delegaties het verzoek uit om voldoende financiering voor plattelandsontwikkeling binnen het nieuwe meerjarig financieel kader.

Toekomst van het GLB na 2020 (achtergrondinformatie)

EU-plan inzake plantaardige eiwitten

Er moeten concrete maatregelen worden genomen en er moet voldoende worden geïnvesteerd om deze sector, die cruciaal is voor het produceren van menselijke voeding en diervoeder, te doen groeien.

Petre Daea, Roemeens minister van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, en voorzitter van de Raad

De Raad werd ingelicht over het Commissieverslag over de ontwikkeling van plantaardige eiwitten in de EU en besprak hoe de productie ervan kan worden gestimuleerd, op een economisch en ecologisch duurzame manier. Hij besteedde met name aandacht aan praktische instrumenten en mogelijke kansen, en aan de rol van vrijwillige gekoppelde steun.

Verslag over de ontwikkeling van plantaardige eiwitten in de Europese Unie

Andere agendapunten

De ministers werden tevens geïnformeerd over:

het resultaat van de conferentie over uitroeiing van Afrikaanse varkenspest in de EU en het langetermijnbeheer van wildezwijnenpopulaties

de oprichting van een internationaal centrum voor oplossingen tegen antimicrobiële resistentie

de duale kwaliteit van levensmiddelen

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3670

Brussel

28 januari 2019

10:00

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Indicatief programma

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden

Voorlopige agenda

Na afloop (documenten)

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Videobeelden van de zitting

Stemuitslagen zitting


Delen

Terug naar boven