r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU set to adopt new rules to prevent misuse of personal data in EP elections

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 25 januari 2019.

De EU stelt nieuwe regels in tegen het misbruik van persoonsgegevens in de Europese verkiezingen.

De ambassadeurs bij de EU hebben vandaag hun goedkeuring gehecht aan een vorige week bereikt akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement over wijzigingen in de verordening van 2014 over het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en stichtingen.

Dankzij de nieuwe regels zullen Europese politieke partijen en stichtingen die het resultaat van de Europese verkiezingen opzettelijk beïnvloeden of trachten te beïnvloeden via inbreuken op de gegevensbeschermingsregels, financiële sancties kunnen oplopen.

De EU-instellingen maken hier snel werk van, zodat de regels vóór de Europese verkiezingen dit voorjaar van toepassing zijn.

Misbruik van persoonsgegevens om verkiezingen te beïnvloeden is ontoelaatbaar. Voor verkiezingsprocessen en de toekomst van onze democratieën is dit van essentieel belang. De lidstaten zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de Europese verkiezingen dit jaar eerlijk zijn en gevrijwaard blijven van kwaadaardige inbreuken op de gegevensbescherming.

George Ciamba, gedelegeerd Minister van Europese Zaken van Roemenië

De Commissie diende haar voorstel voor de wijzigingen in de verordening van 2014 in op 12 september 2018 in het kader van het pakket "Vrije en eerlijke Europese verkiezingen garanderen".

Volgens het vandaag bereikte akkoord wordt een verificatieprocedure ingevoerd om te bepalen of door een nationale toezichthoudende autoriteit vastgestelde inbreuken op de algemene verordening gegevensbescherming van de EU verband houden met de politieke activiteiten van een Europese politieke partij of stichting in het kader van de Europese verkiezingen.

De sancties worden opgelegd door de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, na advies van het bij de verordening van 2014 opgerichte comité van onafhankelijke vooraanstaande personen. Deze zouden neerkomen op 5% van de jaarlijkse begroting van de betrokken Europese partij of stichting. Daarnaast zou een Europese partij of stichting die een sanctie heeft gekregen, het daaropvolgende jaar niet in aanmerking komen voor financiering uit de EU-begroting.

Voordat ze in werking kunnen treden moeten de nieuwe regels nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en aangenomen door de Raad. De stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement is gepland in maart. De Raad zal de wijzigingen in de verordening van 2014 naar verwachting in april aannemen.

Achtergrond

Europese politieke partijen zijn politieke allianties die worden geregistreerd volgens het EU-recht. Ze kunnen bestaan uit zowel nationale als regionale partijen en ook uit individuen, en moeten voldoen aan een aantal voorschriften en voorwaarden, waaronder vertegenwoordiging in ten minste een kwart van de lidstaten. De EU-financiering is bedoeld als financiële hulp bij hun activiteiten op Europees niveau en hun campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

In 2018 werden 10 Europese politieke partijen en 10 Europese politieke stichtingen uit de EU-begroting gefinancierd.

Download als PDF


Delen

Terug naar boven