r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Anti-Fraud Office Supervisory Committee, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 februari 2019 10:00
plaats Brussel, België
organisatie Europese Ombudsman

The Ombudsman attends the plenary meeting of the Supervisory Committee of the European Anti Fraud Office (OLAF) to discuss her work.


1.

Europese Ombudsman

Europese burgers, bedrijven of instellingen kunnen een klacht over wanbeheer van een Europese instelling indienen bij de Europese Ombudsman. Deze stelt naar aanleiding van de klacht een onderzoek in. De meeste klachten betreffen onnodige vertraging bij procedures, weigering om informatie te verstrekken, discriminatie en machtsmisbruik. De Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen.

2.

Meer over...

Terug naar boven