r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 11 februari 2019 17:00 - 23:59
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen J.M.G. (Annie) Schreijer-Pierik e.a.
organisatie Europees Parlement (EP), CDA-delegatie Europees Parlement

17:00 - 24:00   Debatten      

 

1

   

point

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

41

Deadline

***I

point

Fraudebestrijdingsprogramma van de EU

Verslag:  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU

[2018/0211(COD)]

Commissie begrotingscontrole

58

Deadline

***I

point

Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren

Verslag:  Alain Cadec (A8-0310/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008

[2018/0074(COD)]

Commissie visserij

     

point

Gecombineerde behandeling - Republiek Ivoorkust

26

 

***

 

-

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024)

Aanbeveling:  João Ferreira (A8-0030/2019)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024)

[2018/0267(NLE)]

Commissie visserij

28

     

-

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024)

Verslag:  João Ferreira (A8-0034/2019)

Verslag over een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024)

[2018/0267M(NLE)]

Commissie visserij

     

point

Gecombineerde behandeling - Tenuitvoerlegging van Verdragsbepalingen

62

Deadline

   

-

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap

Verslag:  Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap

[2018/2111(INI)]

Commissie constitutionele zaken

63

Deadline

   

-

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking

Verslag:  Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking

[2018/2112(INI)]

Commissie constitutionele zaken

22

Deadline

   

-

Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie

Verslag:  Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie

[2018/2113(INI)]

Commissie constitutionele zaken

64

Deadline

   

-

Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU

Verslag:  Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU

[2017/2089(INI)]

Commissie constitutionele zaken

33

Deadline

 

point

Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman)

Verslag:  Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Verslag over de ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom

[2018/2080(INL)]

Commissie constitutionele zaken

128

Deadline

 

point

Het recht op vreemdzaam protest en het evenredig gebruik van geweld

Verklaring van de Commissie

[2019/2569(RSP)]

De stemming vindt op donderdag plaats

125

Deadline

 

point

Grote roofdieren

Verklaring van de Commissie

[2018/3006(RSP)]

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats

     

point

Korte presentaties van de volgende verslagen:

50

Deadline

   

-

Stand van het debat over de toekomst van Europa

Verslag:  Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Verslag over de stand van het debat over de toekomst van Europa

[2018/2094(INI)]

Commissie constitutionele zaken

De stemming vindt op woensdag plaats.

24

Deadline

   

-

Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica

Verslag:  Ashley Fox (A8-0019/2019)

Verslag inzake een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica

[2018/2088(INI)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

2

   

point

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

CDA-delegatie Europees Parlement

Het CDA is met vijf leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement (EP). De CDA-leden maken deel uit van de fractie van de Europese Volkspartij (EVP). Delegatieleider van het CDA is Esther de Lange.

Bij de EP-verkiezingen van 22 mei 2014 was Esther de Lange ook lijsttrekker. Voor deze verkiezing ging het CDA een lijstverbinding aan met de ChristenUnie/SGP.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven