r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Workshop citizen science in Nederland, Amsterdam

datum 22 februari 2019 13:00 - 18:00
plaats Amsterdam
locatie Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

In deze workshop komen wetenschappers en niet-wetenschappers bijeen die zich al bezighouden met citizen science in een breed spectrum aan onderwerpen en methoden. Het doel van de middag is om een begin te maken met uitwisselen van expertise, en het gezamelijk opstellen van een strategie voor citizen science in Nederland. Is er behoefte aan een Nederlands expertisenetwerk op het gebied van citizen science?

Citizen science begint zich in Nederland te vestigen als waardevolle methode voor zowel het vergaren van nieuwe wetenschappelijke kennis als het verbinden van wetenschap en samenleving. Veel initiatieven hebben al geleid tot belangrijke inzichten, niet in de laatste plaats over hoe citizen science met succes ingericht kan worden.

Meer informatie een aanmelding

Meer informatie over het programma volgt binnenkort.

Deze bijeenkomst is enkel toegankelijk voor genodigden.


Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven