r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Debat: Provinciale Staten en de rol van de Commissaris van de Koning, Den Haag

MI logo

Wat heeft de Com­missaris van de Koning te maken met de Provin­ciale Staten? En waarom kunnen we geen stem uitbrengen voor de Commissaris? Nu de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart 2019 dichterbij komen, belicht het Actualiteitendebat dit thema.

Door de recente deconstitutionalisering van de kroonbenoeming is het mogelijk om in de toekomst de positie van Commissaris van de Koning verkiesbaar te maken. Maar is het wel wenselijk dat de Commissaris wordt gekozen door het volk of door de Provinciale Staten, of verandert daarmee zijn/haar positie teveel? Daarnaast zullen de panelleden ingaan op de taken van Commissarissen om zo een beter inzicht te krijgen in de werkzaamheden die zij zowel op provinciaal als nationaal niveau verrichten.

Joop van den Berg (emeritus hoogleraar en voormalig Eerste Kamerlid) zal de inleiding bij het debat verzorgen en is panellid. Han Polman (Commissaris van de Koning van Zeeland), Jan Franssen i (staatsraad en voormalig Commissaris van de Koning van Zuid-Holland) en Lamyae Aharouay i (presentator podcast Haagse Zaken bij NRC) neemt ook deel aan het panel. De overige namen worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Het debat wordt gemodereerd door Marleen de Rooy, verslaggever bij NOS.

Democratie in Debat

Het Actualiteitendebat is onderdeel van Democratie in Debat, een samenwerking van het Montesquieu Instituut, Nieuwspoort, ProDemos en het Filmhuis Den Haag.


Inhoud

1.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut is een multidisciplinair onderzoeks- en onderwijsinstituut op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in Nederland én Europa.

Het instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

2.

Meer over...

Terug naar boven