r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

DiscoverEU geeft nog eens 14 500 jongeren de kans om Europa te ontdekken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 14 januari 2019.

Meer dan 14 500 18-jarigen zijn uit bijna 80 000 kandidaten geselecteerd en krijgen een reispas van DiscoverEU. Met die reispas kunnen ze tussen 15 april en 31 oktober 2019 gedurende maximum 30 dagen door Europa reizen.

Tijdens een periode van twee weken, die op 11 december 2018 afliep, hebben bijna 80 000 jongeren uit alle lidstaten van de EU zich kandidaat gesteld voor de tweede ronde van het initiatief DiscoverEU van de Europese Commissie. 14 536 jonge Europeanen zijn geselecteerd op basis van de selectiecriteria en rekening houdend met het aantal reispassen voor elke lidstaat van de EU.

Volgens Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, "is het prachtig om te zien hoe jonge Europeanen van DiscoverEU gebruikmaken om hun continent te leren kennen. In totaal hebben bijna 180 000 jongeren uit heel Europa zich tijdens de twee rondes in 2018 kandidaat gesteld. En dankzij dit initiatief hebben we tot dusver ongeveer 30 000 jongeren de kans gegeven om de verschillende culturen en tradities van Europa te ontdekken en contact aan te knopen met andere reizigers en de gemeenschappen die ze bezoeken. Het is inspirerend om te zien hoe jongeren tijdens een persoonlijke reis Europa ontdekken.Dankzij DiscoverEU kunnen ze hun reis zelf uitstippelen, hun verhalen via de sociale media delen en nieuwe vrienden maken."

Er zal nu contact met de winnaars van de tweede ronde worden opgenomen, zodat ze hun reis kunnen boeken. Ze kunnen tussen 15 april en 31 oktober 2019 gedurende maximum 30 dagen alleen of in groepen van hoogstens vijf personen door Europa reizen. De meeste jongeren zullen met de trein reizen, maar in uitzonderlijke gevallen mogen ook andere vervoermiddelen worden gebruikt.

De jongeren krijgen niet alleen een reispas maar ook reisadvies vóór hun vertrek. Bovendien kunnen ze contact met elkaar aanknopen via de sociale media. Ze zullen ook worden geïnformeerd over bijvoorbeeld kortingen op tickets voor musea of culturele sites, mogelijkheden om aan educatieve activiteiten deel te nemen en verwelkomingsevenementen die door de plaatselijke bevolking worden georganiseerd in de bezochte steden.

Achtergrond

DiscoverEU biedt individuele jongeren of kleine groepen jongeren (met inbegrip van kansarme jongeren) een informele reiservaring. 18-jarigen krijgen de kans het Europees cultureel erfgoed en de Europese culturele verscheidenheid te leren kennen, contact met andere jongeren aan te knopen en hun Europese identiteit te ontdekken. Het initiatief is in juni 2018 opgestart na een voorstel van het Europees Parlement voor een voorbereidende actie met een budget van 12 miljoen euro in 2018. Tijdens de eerste ronde hebben ongeveer 15 000 jongeren de kans gekregen om door Europa te reizen. Voor 2019 heeft het Europees Parlement 16 miljoen euro voor DiscoverEU uitgetrokken. De Commissie is van plan om de volgende ronde in de zomer van 2019 te organiseren. De precieze data en nadere informatie zullen te zijner tijd op de Europese Jongerensite worden meegedeeld.

In het kader van de volgende langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027 heeft de Commissie in mei 2018 700 miljoen euro voor DiscoverEU voorgesteld als onderdeel van het toekomstige Erasmus+-programma. Als het Europees Parlement en de Raad met het voorstel instemmen, kunnen nog eens 1,5 miljoen 18-jarigen tijdens de periode 2021-2027 een reispas krijgen om door Europa te reizen.

De Commissie wil DiscoverEU ontwikkelen tot een nog waardevollere en inclusievere leerervaring voor jonge Europeanen. Daartoe beoogt de Commissie het effect van DiscoverEU te vergroten en het initiatief verder te verbeteren op basis van de interesses van jonge reizigers en de feedback van reizigers en de belangrijkste belanghebbenden.

Meer informatie

Q&A 2nd round of DiscoverEU

Factsheet

Europese Jongerensite

IP/19/302

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven