r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Artificial intelligence - Belgium

Berlaymontgebouw
datum 22 mei 2019
plaats Flanders, België
organisatie Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)

AI is increasingly being used in all sectors of society. This event will provide an overview of challenges and opportunities for policymakers in the field, specifically applied to the Belgian context.


1.

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)

De taak van dit directoraat-generaal is om klantgerichte wetenschappelijke en technische steun te leveren voor de ontwikkeling, de implementatie en de controle van het beleid van de Europese Unie. Als dienst van de Europese Commissie functioneert het als onafhankelijk centrum van wetenschap en technologie. Het geeft ook advies aan de Raad, het Europees Parlement en aan lidstaten.

2.

Meer over...

Terug naar boven