r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Constitutionele zaken, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 maart 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A1G-2
organisatie EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO)

15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-2)

Er zij op gewezen dat de volgende tijdsblokken indicatief zijn en in de loop van de vergadering kunnen veranderen

15.00 - 15.15 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·6 december 2018 PV - PE636.035v01-00

·22 januari 2019 PV - PE636.069v01-00

·29 januari 2019 PV - PE636.114v02-00

* * *

15.15 - 16.15 uur

 • 4. 
  De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie - stand van zaken

AFCO/8/15553

·Gedachtewisseling met Danuta Maria Hübner, lid van de stuurgroep voor de brexit, over de stand van zaken bij de terugtrekking van het VK

16.15 - 17.00 uur

 • 5. 
  Het EU-concept voor een "green card"

AFCO/8/15683

·Gedachtewisseling met Roger Casale, oprichter en secretaris-generaal van de organisatie "New Europeans", over het concept ‘EU Green Card’

17.00 - 18.30 uur

Openbare hoorzitting

 • 6. 
  Verkiezingen Europees Parlement, Europese partijen, Europese kiezers

AFCO/8/15682

·Presentatie door deskundigen: Claire McGing (Universiteit Maynooth), Marina Costa Lobo (Universiteit van Lisssabon), Juan Rodríguez Teruel (Universiteit van Valencia)

·Gedachtewisseling met ambtenaren van de Commissie en het Europees Parlement

(zie afzonderlijk ontwerpprogramma)

* * *

 • 7. 
  Rondvraag
 • 8. 
  Volgende vergaderingen

·2 april 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Constitutionele zaken (AFCO)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de organisatorische aspecten van de Europese Unie, het EU-verdrag en de gevolgen van uitbreiding van de EU voor de organisatiestructuur.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven