r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Juridische zaken, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 maart 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A1E-2
organisatie EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1E-2)

15.00 - 15.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 19 november 2018 PV - PE631.955v01-00

 26 februari 2019 PV - PE636.201v01-00

 20 februari 2019 PV - PE636.193v01-00

 • 4. 
  Subsidiariteit (art. 42)
 • 5. 
  Presentatie van een studie uitgevoerd in opdracht van de beleidsondersteunende afdeling C: "The Future Relationship between the UK and the EU following the UK’s withdrawal from the EU in the field of family law"

15.30 - 16.00 uur

 • 6. 
  Presentatie door de Commissie van de uitkomsten van de Haagse Conferentie "The Judgments Convention" (Verdrag beslissingen in burgerlijke en handelszaken)

16.00 - 16.30 uur

*** Stemming ***

 • 7. 
  Rechtsgrond (art. 39)
 • 8. 
  Stemmingen over tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige overeenkomsten (eventueel)

*** Einde stemming ***

 • 9. 
  Programma Justitie

***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 - C8-0235/2018

 

Rapporteurs:

 

Josef Weidenholzer (S&D)

Heidi Hautala (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

JURI, LIBE

 
 • 10. 
  Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)
 • 11. 
  Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

JURI/8/12966

***I 2018/0114(COD) COM(2018)0241 - C8-0167/2018

 

Rapporteur:

 

Evelyn Regner (S&D)

 

Bevoegd:

 

JURI*

   

Adviezen:

 

ECON -

Olle Ludvigsson (S&D)

AD - PE625.345v03-00

AM - PE627.755v01-00

AM - PE627.752v01-00

 

EMPL* -

Anthea McIntyre (ECR)

AD - PE625.383v02-00

AM - PE627.894v01-00

AM - PE628.448v01-00

 

IMCO -

Besluit: geen advies

 

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

 • 12. 
  Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden

JURI/8/12902

***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 - C8-0159/2018

 

Rapporteur:

 

Virginie Rozière (S&D)

 

Bevoegd:

 

JURI*

   

Adviezen:

 

INTA -

Besluit: geen advies

 
 

CONT -

Dennis de Jong (GUE/NGL)

AD - PE623.761v02-00

AM - PE627.777v01-00

 

ECON* -

Miguel Viegas (GUE/NGL)

AD - PE625.343v02-00

AM - PE627.591v01-00

 

EMPL -

Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL)

AD - PE623.789v02-00

AM - PE625.555v01-00

 

ENVI -

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD - PE623.622v02-00

AM - PE623.961v01-00

 

ITRE -

Besluit: geen advies

 
 

IMCO -

Besluit: geen advies

 
 

TRAN -

Besluit: geen advies

 
 

AGRI -

Besluit: geen advies

 
 

CULT -

Curzio Maltese (GUE/NGL)

AD - PE623.815v03-00

AM - PE625.365v01-00

 

JURI (AL) -

Axel Voss (PPE)

AL - PE629.554v01-00

 

LIBE* -

Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE)

AD - PE626.976v02-00

AM - PE627.844v01-00

 

AFCO -

Ramón Jáuregui Atondo (S&D)

AD - PE623.888v02-00

AM - PE627.634v01-00

 

PETI -

Besluit: geen advies

 

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

 • 13. 
  Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen

JURI/8/14437

***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 - C8-0383/2018

 

Rapporteur:

 

Virginie Rozière (S&D)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

Adviezen:

 

INTA -

Christophe Hansen (PPE)

AD - PE629.613v02-00

AM - PE630.585v01-00

 

ENVI -

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD - PE630.759v01-00

AM - PE629.621v01-00

 

AGRI -

Czesław Adam Siekierski (PPE)

LT - PE632.971v01-00

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

 Termijn voor de indiening van amendementen: 8 januari 2019, 15.00 uur

16.30 - 18.00 uur

Met gesloten deuren

 • 14. 
  Onderzoek geloofsbrieven en duur van het mandaat (art. 3 en 4)
 • 15. 
  Rechtszaken waarbij het Europees Parlement betrokken is (art. 141)
 • 16. 
  Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jørn Dohrmann

JURI/8/15146

2018/2277(IMM)

 

Rapporteur:

 

Evelyn Regner (S&D)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 17. 
  Verzoek om opheffing van de immuniteit Georgios Epitideios

JURI/8/15006

2018/2268(IMM)

 

Rapporteur:

 

Angel Dzhambazki (ECR)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Gedachtewisseling

 • 18. 
  Verzoek om opheffing van de immuniteit van Lampros Fountoulis

JURI/8/15009

2018/2269(IMM)

 

Rapporteur:

 

Angel Dzhambazki (ECR)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Gedachtewisseling

 • 19. 
  Verzoek om opheffing van de immuniteit van Eleftherios Synadinos

JURI/8/15010

2018/2270(IMM)

 

Rapporteur:

 

Angel Dzhambazki (ECR)

 

Bevoegd:

 

JURI

   

 Gedachtewisseling

18.00 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

 • 20. 
  Coördinatorenvergadering
 • 21. 
  Rondvraag
 • 22. 
  Volgende vergaderingen

 1 april 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 2 april 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Juridische zaken (JURI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de interpretatie en toepassing van het Europees recht en relevant internationaal recht, met de vereenvoudiging van het recht van de EU en andere juridische aangelegenheden.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven