r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 18 maart 2019 15:00 - 19:00
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

15.00 - 19.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

15.00 - 17.30 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Gedachtewisseling over de lopende werkzaamheden met betrekking tot de wetgevingsvoorstellen van het GLB voor de periode 2021-2027 (verordening inzake strategische plannen, wijzigingsverordening inzake GMO, en horizontale verordening)

17.30 - 17.45 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 4. 
  Sluiting van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven

AGRI/8/10051

*** 2017/0107(NLE) COM(2017)0264

 

Rapporteur voor advies:

 

Ivan Jakovčić (ALDE)

PA - PE612.136v01-00

Bevoegd:

 

INTA -

Eleonora Forenza (GUE/NGL)

PR - PE636.295v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

* * *

17.45 - 19.00 uur (met gesloten deuren)

 • 5. 
  Uiteenzetting en debat over de stand van zaken van de brexitprocedure en de gevolgen ervan voor de landbouwsector (nog te bevestigen)

* * *

 • 6. 
  Rondvraag
 • 7. 
  Volgende vergaderingen

·1 april 2019, 17.00 - 19.00 uur (Brussel)

·2 april 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

·8 april 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

* * *


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven