r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 18 maart 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q2
organisatie EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

15.00 - 16.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

* * *

 • 3. 
  Studie "Sectorkoppeling: hoe kan het worden verbeterd in de EU met het oog op een grotere netwerkstabiliteit en decarbonisatie?" - Presentatie door Koen Rademaekers, Trinomics BV

ITRE/8/15646

 • 4. 
  Energie-etikettering - Presentatie door de Commissie van een pakket gedelegeerde handelingen voor vijf prioritaire productgroepen

ITRE/8/15645

16.00 - 17.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 5. 
  Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas

ITRE/8/11613

***I 2017/0294(COD) COM(2017)0660 - C8-0394/2017

 

Rapporteur:

 

Jerzy Buzek (PPE)

 

Bevoegd:

 

ITRE

   

Adviezen:

 

ECON, ENVI, IMCO

       

·Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde elektronische stemming ***

 • 6. 
  Richtlijn hernieuwbare energie - Presentatie van gedelegeerde handeling door de Europese Commissie

ITRE/8/15647

 • 7. 
  Bezoek ITRE aan het 13e Internet Governance Forum (IGF) in Parijs, Frankrijk (12-14 november 2018) - Debriefing

ITRE/8/15648

 • 8. 
  Bezoek ITRE aan Israël (16-19 december 2018) - Debriefing

ITRE/8/15649

 • 9. 
  Bezoek ITRE aan Zweden (27 februari-1 maart 2019) - Debriefing

ITRE/8/15650

Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

 • 10. 
  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding

ITRE/8/13614

***I 2018/0224(COD) COM(2018)0435 - C8-0252/2018

 

Rapporteur:

 

Dan Nica (S&D)

AM - PE627.734v01-00

AM - PE625.577v01-00

AM - PE625.576v01-00

AM - PE627.735v01-00

AM - PE625.575v01-00

Bevoegd:

 

ITRE

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, BUDG, CONT, ENVI, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT

       

·Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

 • 11. 
  Oprichting van het Europees Defensiefonds

ITRE/8/13730

***I 2018/0254(COD) COM(2018)0476 - C8-0268/2018

 

Rapporteur:

 

Zdzisław Krasnodębski (ECR)

AM - PE627.775v01-00

Bevoegd:

 

ITRE*

   

Adviezen:

 

AFET*, BUDG, IMCO

       

·Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

 • 12. 
  Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

ITRE/8/13574

***I 2018/0236(COD) COM(2018)0447 - C8-0258/2018

 

Rapporteur:

 

Massimiliano Salini (PPE)

AM - PE627.684v01-00

AM - PE627.687v01-00

Bevoegd:

 

ITRE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

BUDG -

John Howarth (S&D)

AD - PE625.562v02-00

AM - PE627.051v02-00

 

ENVI -

Adina-Ioana Vălean (PPE)

AD - PE629.519v01-00

AM - PE628.372v01-00

 

TRAN

 

AD - PE626.706v02-00

AM - PE627.811v02-00

 

AGRI -

Hilde Vautmans (ALDE)

AD - PE625.318v02-00

AM - PE626.776v01-00

       

·Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

 • 13. 
  Vaststelling van de Connecting Europe Facility

CJ05/8/14001

***I 2018/0228(COD) COM(2018)0438 - C8-0255/2018

 

Rapporteurs:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Pavel Telička (ALDE)

Henna Virkkunen (PPE)

AM - PE627.910v01-00

AM - PE627.920v01-00

AM - PE627.773v01-00

AM - PE627.908v01-00

AM - PE627.909v01-00

Bevoegd:

 

ITRE, TRAN

   

Adviezen:

 

AFET, BUDG, ENVI, REGI

       
 • 14. 
  Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

* * *

17.30 - 18.30 uur

Met gesloten deuren

 • 15. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

 • 16. 
  Rondvraag
 • 17. 
  Volgende vergaderingen

·25 maart 2019 (Straatsburg)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven