r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begroting, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 maart 2019 15:00 - 17:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A3G-3
organisatie EP-Commissie Begroting (BUDG)

15.00 - 17.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

15.00 - 15.45 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·14 februari 2019 PV - PE636.097v01-00

·26 februari 2019 PV - PE636.217v01-00

* * *

Gezamenlijk met de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

 • 4. 
  Gedachtewisseling over het verlengen van de looptijd van het EU-Trustfonds voor de Centraal-Afrikaanse Republiek: het Bêkou-trustfonds

* * *

15.45 - 17.30 uur

 • 5. 
  Raming van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2020 - Afdeling I - Europees Parlement

BUDG/8/15383

2019/2003(BUD)

 

Rapporteur:

 

Vladimír Maňka (S&D)

PR - PE636.229v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   
       

·Behandeling amendementen

·Termijn voor de indiening van amendementen: 13 maart 2019, 13.00 uur

 • 6. 
  Vaststelling van het InvestEU-programma

CJ16/8/13982

***I 2018/0229(COD) COM(2018)0439 - C8-0257/2018

 

Rapporteurs:

 

José Manuel Fernandes (PPE)

Roberto Gualtieri (S&D)

 

Bevoegd:

 

BUDG, ECON*

   
       
 • 7. 
  Verslaggeving aan de commissie over de trialogen overeenkomstig artikel 69 septies

*** Stemming ***

 • 8. 
  Voorstel voor een verordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en de financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie

BUDG/8/15458

2019/0031(APP) COM(2019)0064

 

Rapporteur:

 

Jean Arthuis (ALDE)

PR - PE634.809v01-00

Bevoegd:

 

BUDG

   
       

·Goedkeuring ontwerpverslag (nog te bevestigen)

·Termijn voor de indiening van amendementen: 11 maart 2019, 16.00 uur

 • 9. 
  Begroting 2019: Afdeling III - Commissie

Rapporteur: Daniele Viotti (S&D)

 • 10. 
  DEC 1/2019, 5/2019, 7/2019, 8/2019
 • 11. 
  Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving
 • 12. 
  Begroting 2019: Overige afdelingen

Rapporteur: Paul Rübig (PPE)

 • 13. 
  EP: C1/2019, C2/2019
 • 14. 
  CvdR: Lijst van het aantal ambten, artikel 53
 • 15. 
  ERK: V/AB-01/T/19, V/AB-02/C/19
 • 16. 
  ERK: Lijst van het aantal ambten, artikel 53
 • 17. 
  Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving
 • 18. 
  Gebouwenbeleid

Rapporteur: Monika Hohlmeier (PPE)

 • 19. 
  Gebouwen Europees Geneesmiddelenbureau
 • 20. 
  Eventuele andere verzoeken

*** Einde stemming ***

 • 21. 
  Gebouwenbeleid
 • 22. 
  Gedachtewisseling over EC: Bureau voor infrastructuur en logistiek in Brussel (OIB)
 • 23. 
  Eventuele andere ontvangen informatie

------

 • 24. 
  Rondvraag
 • 25. 
  Volgende vergaderingen

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en wat daarmee te maken heeft.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven