r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Internationale handel, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 maart 2019 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A1G-3
organisatie EP-Commissie Internationale handel (INTA)

15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

15.00 - 16.00 uur (met gesloten deuren)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·4 februari 2019 PV - PE636.050v01-00

·19 februari 2019 PV - PE636.199v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 5. 
  Stand van zaken ten aanzien van de procedure voor tijdelijke intrekking van tariefpreferenties voor Cambodja en Myanmar op grond van de SAP-verordening

* * *

16.00 - 17.15 uur

Gezamenlijk met de Commissie ontwikkelingssamenwerking

 • 6. 
  'Aid for Trade' met het oog op de Globale Toetsing (Global Review) 2019

INTA/8/15713

·Gedachtewisseling met Annette Ssemuwemba, plaatsvervangend uitvoerend directeur van het verbeterde geïntegreerde kader (EIF)

* * *

17.15 - 18.30 uur (met gesloten deuren)

 • 7. 
  Stand van zaken betreffende internationale handelsbesprekingen

INTA/8/01120

·Gedachtewisseling met Jean-Luc Demarty, directeur-generaal DG TRADE, Commissie

 • 8. 
  Rondvraag
 • 9. 
  Volgende vergaderingen

·1 april 2019, 15.00 - 17.30 uur en 17.30 - 18.30 uur (Brussel)

·2 april 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven