r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bijeenkomst Europa in uw praktijk, Assen

Drents Museum in Assen
wikimedia/CrazyPhunk
datum 7 februari 2019 12:30 - 17:00
plaats Assen

Welke Europese onderwerpen zullen de komende tijd een grote rol gaan spelen in de praktijk van uw decentrale overheidsorganisatie? Kenniscentrum Europa decentraal en Noord-Nederland nodigen u graag uit voor de bijeenkomst Europa in uw praktijk op 7 februari 2019 van 12:30 uur tot 17:00 uur in het provinciehuis Drenthe.

Programma

12:30 - 13:00 Inloop met lunch

13:00 - 13:45 Plenair programma door Mendeltje van Keulen

14:00 - 15:00 Sessieronde 1

15:00 - 15:30 Pauze met koffie en thee

15:30 - 16:30 Sessieronde 2

Vanaf 16:30 Borrel

Let op:

  • Deelname is kosteloos. Echter, zonder afmelding 24 uur van te voren zijn wij genoodzaakt € 25,00 in rekening te brengen.
  • De bijeenkomst en/of diverse sessies kunnen alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen.

Plenair Programma en sessiesPlenair programma: EU-beleidsbeïnvloeding (door Mendeltje van Keulen)

Hoe komt het Nederlandse Europabeleid eigenlijk tot stand en hoe worden EU-dossiers besproken in de Tweede Kamer? Mendeltje van der Keulen, lector aan de Haagse Hogeschool, docent aan de Universiteit Leiden en voormalig griffier van de commissie Europese zaken van de Tweede Kamer, opent de blackbox van het parlement en de ministeries.

Sessie circulaire economie (Sprekers: Jos Pees (Europa decentraal) en Pieter-Jan Bouwmeister (Provincie Groningen))

Van Brussel naar Groningen. In deze sessie wordt ingegaan op de EU-beleidsontwikkeling op het gebied van de circulaire economie en de impact hiervan op provincies, gemeenten en waterschappen. Daarnaast wordt de ontwikkeling van de circulaire economie in Noord-Nederland besproken aan de hand van initiatieven van de Noordelijke provincies, zoals de grondstofstromenanalyse Noord-Nederland.

Sessie Leefbaarheid en URBACT (spreker: Jan Kees Kleuver (Gemeente Groningen))

Houdt u zich bezig met de leefbaarheid van uw stad, dorp of regio? In deze sessie wordt ingegaan op hoe u kunt profiteren van Europese regels, fondsen en programma’s, zoals bijvoorbeeld het URBACT-programma. Dit programma biedt steden op diverse manieren de mogelijkheid om gezamenlijk aan oplossingen voor stedelijke uitdagingen te werken. Ook wordt tijdens deze sessie uitleg gegeven over de Europese Dienstenrichtlijn en de mogelijkheden die deze richtlijn en de jurisprudentie daarover bieden bij bijvoorbeeld het opstellen van bestemmingsplannen en vergunningsstelsels.

Sessie Meerjarig Financieel Kader (spreker: Pieter Faber (EU-vertegenwoordiger Noord-Nederlandse steden))

Op wat voor thematische onderwerpen legt het MFK budgetten vast, wat zijn die voorgestelde budgetten en wat vinden het kabinet en de Europese instellingen daarvan? Hoe werkt het MFK-besluitvormingsproces en wat verandert er op het gebied van het cohesiebeleid en het landbouwbeleid? In deze sessie krijgt u de antwoorden op deze vragen.

INTERREG-sessie (Spreker: Jelmer Sturm): Alleen in sessieronde 2

Deze workshop gaat in op de mogelijkheden voor financiering vanuit het INTERREG North Sea-programma. Jelmer Sturm, adviseur bij ERAC, vertelt u aan wat voor programma’s gedacht kan worden en zal een aantal voorbeeldprojecten toelichten. Deze sessie vindt alleen plaats in de tweede ronde.

Aanmelden

U kunt zich alvast aanmelden voor deze bijeenkomst door onderstaand formulier in te vullen.


1.

Meer over...

Terug naar boven