r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling, Straatsburg

Europees Parlement Straatsburg
datum 14 januari 2019 20:30 - 21:30
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
organisatie EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

20.30 - 21.30 uur

Straatsburg, Zaal: Louise Weiss (N1.3)

20.30 - 21.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·21-22 november 2018 PV - PE630.708v01-00

·3 december 2018 PV - PE631.890v01-00

*** Elektronische stemming ***

 • 4. 
  Vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken

AGRI/8/13607

***I 2018/0231(COD) COM(2018)0441 - C8-0254/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Sofia Ribeiro (PPE)

PA - PE623.920v01-00

AM - PE630.488v01-00

Bevoegd:

 

IMCO* -

Nicola Danti (S&D)

PR - PE628.465v01-00

AM - PE629.777v02-00

AM - PE630.387v01-00

       

·Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

 • 5. 
  Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd

AGRI/8/14579

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 - C8-0408/2018

 

Rapporteur voor advies:

 

Ulrike Müller (ALDE)

PA - PE630.764v01-00

Bevoegd:

 

TRAN -

Marita Ulvskog (S&D)

PR - PE632.060v01-00

       

·Behandeling ontwerpadvies

·Termijn voor de indiening van amendementen: 18 januari 2019, 13.00 uur

 • 6. 
  Rondvraag
 • 7. 
  Volgende vergaderingen

·23 januari 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

·24 januari 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

·29 januari 2019, 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

* * *


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese landbouwbeleid, de kwaliteit van landbouwproducten en wetgeving over dieren.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven