r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming/EP-Commissie Internationale handel, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 22 januari 2019 09:00 - 09:15
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 6Q2
organisatie EP-Commissie Internationale handel (INTA), EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

9.00 - 9.15 uur

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

9.00 - 9.15 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

·27 september 2018 PV - PE632.097v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 4. 
  Invoer van cultuurgoederen

CJ33/8/12072

***I 2017/0158(COD) COM(2017)0375 - C8-0227/2017

 

Rapporteurs:

 

Alessia Maria Mosca (S&D)

Daniel Dalton (ECR)

 

Bevoegd:

 

INTA, IMCO*

   
       

·Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 69 septies, lid 3)

·Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde elektronische stemming ***

 • 5. 
  Rondvraag

* * *


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

3.

EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de regelgeving op het gebied van de interne markt (waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten) en met de bescherming van de belangen van consumenten.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

6.

Meer informatie

Terug naar boven