r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Luxemburg

Adolfsbrug in Luxemburg-stad
datum 18 juni 2019 09:00 - 17:00
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2, Luxembourg, 1499, Luxembourg Toon locatie
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 17 juni 2019 (OR. en)

10268/19 OJ CONS 36

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

ECCL, Luxemburg

18 juni 2019 (9.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 10269/19 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 10270/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Meerjarig financieel kader 2021-2027

Oriënterend debat 10010/1/19 REV 1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Uitbreiding en stabilisatie- en associatieproces

  Gedachtewisseling Conclusies 10337/19 Aanneming

 • 5. 
  Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad 8951/19 op 20 en 21 juni 2019:

  conclusies Gedachtewisseling

 • 6. 
  Follow-up van de Europese Raad

  Stand van zaken 7. Europees Semester - Horizontaal verslag over landspecifieke 9969/2/19 REV 2

  aanbevelingen Goedkeuring Toezending aan de Europese Raad

 • 8. 
  Diversen

  Bijzondere wetgevingsprocedure

  Op basis van een Commissievoorstel

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt meerdere beleidsterreinen, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Terug naar boven