r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Algemene Zaken, Luxemburg

Adolfsbrug in Luxemburg-stad
datum 18 juni 2019 09:00 - 17:00
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2, Luxembourg, 1499, Luxembourg Toon locatie
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Meerjarig financieel kader

De Raad zal een oriënterend debat houden over het volgende meerjarig financieel kader (MFK). De ministers zullen naar verwachting van gedachten wisselen over een herzien ontwerp van een dynamisch onderhandelingsdocument dat het Roemeense voorzitterschap hen na een aantal technische en politieke besprekingen in de Raad heeft toegezonden.

Europese Raad

De Raad zal de bijeenkomst van de Europese Raad op 20 en 21 juni 2019 voorbereiden en de ontwerpconclusies bespreken.

De ministers zullen tevens de balans opmaken van de uitvoering van eerdere conclusies van de Europese Raad.

Uitbreiding

De Raad zal spreken over het uitbreidingspakket 2019, dat op 29 mei door de Commissie is ingediend.

Europees Semester 2019

Tot slot zal de Raad wellicht een horizontaal verslag over de landspecifieke aanbevelingen bespreken en dit aan de Europese Raad doen toekomen.

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt onderwerpen die meer dan één beleidsterrein raken, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Terug naar boven