r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Waarom zijn vluchtelingen niet welkom?, Amsterdam

datum 22 januari 2019 20:00
plaats Amsterdam
locatie Pakhuis De Zwijger Toon locatie
zaal studio
organisatie Pakhuis De Zwijger

Weekblad De Groene Amsterdammer organiseert in samenwerking met Human Rights Watch (HRW) een debat over de vraag waarom migratie de laatste jaren - maar ook al in het verleden - binnen Europa toenemend voor politieke verdeeldheid, polarisatie en spanning zorgt. Hoe komt het dat zoveel landen bang zijn voor de komst van vluchtelingen en mensen zich daar ongemakkelijk bij voelen?

Met in dit programma onder anderen

Linda Polman

onderzoeksjournalist & schrijver

Marlou Schrover

hoogleraar Migratiegeschiedenis aan Universiteit Leiden

Adil Izemrane

medewerker van Movement on the ground

Martijn Stronks

universitair docent Migratierecht aan de VU

Jan Kooy

deputy European Media Director for Human Rights Watch

Emina Ćerimović

mensenrechtenonderzoeker Human Rights Watch

Femke Roosma

Fractievoorzitter GroenLinks Amsterdam

Hidaya Nampiima

We Are Here & Amsterdam City Rights

Historische en huidige context van migratie Europa

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Want hoe werd er aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog omgegaan met (joodse en politieke) vluchtelingen? En wat was de context waarin die verdragen werden gesloten? En ten slotte, hoe staat het nu met de omgang van vluchtelingen naar en binnen Europa in relatie tot deze verdragen en de mensenrechtensituatie in vluchtelingenkampen aan de grenzen van Europa?


1.

Meer over...

Terug naar boven