r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Belangrijkste thema's en media‑evenementen 7‑20 januari 2019

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 4 januari 2019.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad van de EU de komende 2 weken zal bespreken.

Raad Algemene Zaken, 8 januari 2019

Het voorzitterschap zal zijn prioriteiten en plannen uiteenzetten voor het werk rond het volgende meerjarig financieel kader. De ministers zullen ook van gedachten wisselen over een gecoördineerde respons op desinformatie.

Download als PDF


Terug naar boven