r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

19th Programme Committee meeting of Horizon 2020 Societal Challenge 2 'Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the bioeconomy', Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen

CMTD(2018)1594 (Committee meeting)

DG Research and Innovation

Title:

19th Programme Committee meeting on 12 February 2019 of Horizon 2020 Societal Challenge 2 'Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the bioeconomy'

Date:

12 Feb 2019

Committee:

Programme Committee for the specific programme implementing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) - Configuration ‘Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and inland water research, and the bioeconomy’

Associated Documents:

S060876/01 (Summary record)

Title:

Summary report of the 19th Programme Committee meeting of 12 February 2019

A060273/01 (Agenda)

Title:

Draft agenda 19th PC meeting of 12 February 2019


1.

Comitologievergadering

2.

Programmacomité voor het specifieke programma tot uitvoering van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) - Samenstelling "Voedselzekerheid, duurzame land- en bosbouw, marien en maritiem onderzoek, onderzoek inzake binnenwateren en de bio-economie" (C42509)

Basisakte(s):

2013/743/EU COUNCIL DECISION of 3 December 2013 establishing the specific programme implementing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decisions 2006/971/EC, 2006/972/EC, 2006/973/EC, 2006/974/EC and 2006/975/EC (Text with EEA relevance)

3.

Meer over...

Terug naar boven