r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Euro viert zijn 20e verjaardag

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 31 december 2018.

De euro, de gemeenschappelijke munt van Europa, wordt op 1 januari 2019 20. Precies 20 jaar geleden, op 1 januari 1999, lanceerden 11 EU-landen een gemeenschappelijke munt, de euro, en introduceerden een gedeeld monetair beleid onder de Europese Centrale Bank.

Het historische moment was een mijlpaal op een reis naar stabiliteit en welvaart in Europa. Vandaag de dag is de nog steeds jonge euro al de munt van 340 miljoen Europeanen in 19 lidstaten. De munt heeft tastbare voordelen gebracht voor Europese huishoudens, ondernemingen en regeringen: stabiele prijzen, lagere transactiekosten, beschermd spaargeld, transparantere en meer concurrerende markten en toegenomen handel.

Wereldwijk koppelen zo'n 60 landen hun munt op de een of andere manier aan de euro, en wij kunnen meer doen en doen ook meer om de euro ten volle zijn rol op het internationale toneel te laten spelen. Men verwacht dat andere EU-lidstaten tot de eurozone zullen toetreden zodra aan de criteria is voldaan.

Ter gelegenheid van deze verjaardag hebben de vijf voorzitters van de EU-instellingen en -organen die het meest rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de euro, de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Raad, de Europese Centrale Bank en de Eurogroep, commentaar gegeven bij 20 jaar eenheidsmunt en de toekomst ervan.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, verklaarde: "Als een van de enige ondertekenaars van het Verdrag van Maastricht die vandaag de dag nog politiek actief is, herinner ik mij de moeizame en gedenkwaardige onderhandelingen over de lancering van de economische en monetaire unie. Ik herinner mij vooral een diepe overtuiging dat we aan een nieuw hoofdstuk in onze gezamenlijke geschiedenis begonnen waren. Een hoofdstuk dat de rol van Europa in de wereld en de toekomst van al zijn burgers zou bepalen. 20 jaar later ben ik ervan overtuigd dat dit de belangrijkste handtekening was die ik ooit heb gezet. De euro is een symbool geworden van eenheid, soevereiniteit en stabiliteit. Hij heeft onze burgers welvaart en bescherming gebracht en wij moeten ervoor zorgen dat dit zo blijft. Daarom werken wij hard om onze economische en monetaire unie te voltooien en de internationale rol van de euro verder te versterken."

Antonio Tajani, voorzitter van het Europees Parlement, verklaarde: "De euro is vandaag de dag populairder dan ooit: drie van de vier burgers vindt dat hij goed is voor onze economie. Willen de Europeanen ten volle kunnen profiteren van de banen, groei en solidariteit die de eenheidsmunt moet brengen, dan moeten wij onze economische en monetaire unie voltooien via echte financiële, budgettaire en politieke unie. Hierdoor zal Europa zijn burgers beter kunnen beschermen tegen mogelijke toekomstige crises."

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, verklaarde: "De invoering van de euro 20 jaar geleden - naast de bevrijding van Midden- en Oost-Europa en de hereniging van Duitsland - was een scharniermoment in de Europese geschiedenis. Onze gemeenschappelijke munt is inmiddels uitgegroeid tot een krachtige uitdrukking van de Europese Unie als een politieke en economische kracht in de wereld. Ondanks crises is de euro veerkrachtig gebleken, en de acht leden die zich bij de oorspronkelijke 11 hebben gevoegd, hebben van de voordelen ervan geprofiteerd. In een wereld die voortdurend verandert, zullen wij onze economische en monetaire unie blijven verbeteren en versterken."

Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank, verklaarde: "De euro was een logisch en noodzakelijk gevolg van de eengemaakte markt. Zij maakt het gemakkelijker om te reizen, handel en transacties in de eurozone en daarbuiten. Na 20 jaar is er nu een generatie die geen andere nationale munt heeft gekend. Gedurende die tijd heeft de ECB haar belangrijkste taak, het handhaven van prijsstabiliteit, vervuld. Maar wij dragen ook bij tot het welzijn van de burgers van de eurozone door de ontwikkeling van veilige, innovatieve bankbiljetten, de bevordering van beveiligde betalingssystemen, toezicht op banken om ervoor te zorgen dat zij veerkrachtig zijn en toezicht op de financiële stabiliteit in de eurozone.”

Mário Centeno, voorzitter van de Eurogroep, verklaarde: "De eenheidsmunt is een van de grootste Europese succesverhalen: er kan geen twijfel bestaan over het belang en de impact ervan in de eerste twintig jaar van zijn bestaan. Maar aan zijn toekomst wordt nog steeds geschreven en dat legt een historische verantwoordelijkheid op ons. De euro en de nauwe economische samenwerking die daarmee gepaard gaat, is in de loop der tijd geëvolueerd en heeft de uitdagingen op zijn manier ondervangen. Hij heeft intussen een lange weg afgelegd en in de nasleep van de crisis belangrijke veranderingen ondergaan om ons te helpen de tegenspoed achter ons te laten. Maar dit werk is nog niet af, er moeten voortdurend hervormingsinspanningen worden geleverd, zowel in goede als in slechte tijden. Er kan geen twijfel bestaan aan onze politieke wil om de economische en monetaire unie te versterken. Wij moeten voorbereid zijn op wat de toekomst mogelijk voor ons in petto heeft - dat zijn wij onze burgers verschuldigd."

Achtergrond

De lancering van de euro vormde het hoogtepunt van een lange reis die lang daarvoor was begonnen. Door de wereldwijde monetaire onrust in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden individuele Europese landen op de proef gesteld en waren Europese oplossingen nodig. Bovendien zou het met de totstandbrenging van een eengemaakte markt gemakkelijker zijn om te werken en handel te drijven als de Europeanen een eengemaakte munt zouden gaan gebruiken. Na tientallen jaren van prille discussies over de wijze waarop een economische en monetaire unie tot stand kon worden gebracht, werd in 1988 het Comité Delors opgericht. Onder voorzitterschap van de toenmalige voorzitter van de Commissie, Jacques Delors, heeft dit zich gebogen over specifieke, geleidelijke stappen naar zo'n eengemaakte munt. Voortbouwend op het verslag van het Comité Delors en de daaropvolgende onderhandelingen werd met het akkoord dat de politieke leiders vervolgens in 1992 in Maastricht ondertekenden de eengemaakte munt in het leven geroepen. De ondertekening van het Verdrag van Maastricht werd zo een symbolisch moment in de overgang naar de euro. In 1994 is het European Monetary Institute (EMI) in Frankfurt begonnen met zijn voorbereidende werkzaamheden met het oog op het opnemen door de Europese Centrale Bank (ECB) van haar verantwoordelijkheid voor het monetaire beleid in de eurozone. Dit heeft ertoe geleid dat op 1 juni 1998 de ECB operationeel werd.

Op 1 januari 1999 werd de euro gelanceerd als de officiële valuta van 11 lidstaten, waarbij de Europese Centrale Bank en het Eurosysteem de verantwoordelijkheid voor het monetaire beleid kregen. Na drie jaar naast de nationale valuta op de bankafschriften van de mensen te hebben gestaan, kwamen de eurobiljetten en -munten er in 12 landen, die daarmee aan de grootste valutaomschakeling in de geschiedenis deelnamen. De oorspronkelijke leden waren Oostenrijk, België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Spanje en Portugal. Griekenland kwam er in 2001 bij. Sindsdien hebben nog zeven andere lidstaten de euro ingevoerd (Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Malta, Slowakije en Slovenië).

De op een na meest gebruikte valuta ter wereld

De euro heeft een lange weg afgelegd van de eerste besprekingen eind jaren zestig van de vorige eeuw tot de munteenheid die door 340 miljoen Europeanen en wereldwijd door nog eens 175 miljoen mensen wordt gebruikt. Het is de op een na belangrijkste internationale munt, met ongeveer 60 landen in de wereld die deze munt gebruiken of hun eigen munt aan de euro koppelen. Hij is een veilige waardedrager voor internationale centrale banken, wordt gebruikt voor de uitgifte van schulden wereldwijd en wordt op grote schaal aanvaard voor internationale betalingen.

Tien jaar nadat de financiële crisis de wereld dooreenschudde, is de structuur van Europa's economische en monetaire unie significant versterkt maar blijft er nog werk te verzetten. Voortbouwend op de visie die beschreven is in het verslag van de vijf voorzitters van juni 2015 en de discussienota's over het verdiepen van de economische en monetaire unie en de toekomst van de EU-financiën van voorjaar 2017, presenteerde de Commissie een routekaart voor de verdieping van de Europese economische en monetaire unie. In december zijn de EU-leiders ook overeengekomen om als onderdeel van deze reis de internationale rol van de euro te versterken.

Een gemeenschappelijke munt ten voordele van alle Europeanen

Het publieke draagvlak voor de euro in de EU is onafgebroken groot geweest, vooral in de landen die de euro reeds gebruiken. Een meerderheid van 74% van de respondenten in de eurozone zei dat zij de euro goed voor de EU vonden; dit is evenveel als de recordscore van vorig jaar en bevestigt dat het draagvlak voor de euro bij de bevolking het grootst is sinds het begin van de enquêtes in 2002. Een meerderheid van 64 % van de respondenten in de eurozone zei ook dat zij de euro goed voor hun eigen land vonden. 36% van de Europeanen beschouwt de euro als een van de belangrijkste symbolen van de Europese Unie, het op één na belangrijkste symbool na "vrijheid". De munt heeft zichtbare en zeer praktische voordelen gebracht voor Europese huishoudens, ondernemingen en regeringen: stabiele prijzen, lagere transactiekosten, transparantere en meer concurrerende markten en toegenomen handel. Reizen en wonen in het buitenland is gemakkelijker geworden en het spaargeld is beschermd.

Meer informatie

Kom meer te weten over de geschiedenis en de voordelen van de euro

Ontdek meer over wat de EU allemaal doet om de euro te versterken

Factsheet: De Commissie toont wegen om de mondiale rol van de euro te versterken

Factsheets: actualiseringen over de verdieping van de economische en monetaire unie voorafgaand aan de eurotop van 14 december 2018

Flash Eurobarometer: Draagvlak voor de euro constant op een historisch hoog niveau

Informatie over de toekomstige uitbreiding van de eurozone

De geschiedenis van de euro en de Europese Centrale Bank

Gearchiveerde videobeelden en foto's over #EUROat20 & de geschiedenis van de euro

Hoe deel te nemen aan de Europese verkiezingen

IP/18/6811

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven