r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coreper II, Brussel

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 februari 2019
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
organisatie Raad van de Europese Unie (Raad), Europese Raad

Start date : 20/02/2019

End date : 20/02/2019

Where:

Europa building, Brussels, Belgium

Council of the EU and European Council,

Economy and the euro, Enlargement, external relations and trade, Institutional affairs, Justice and citizens’ rights,

  • Political Meetings

The Permanent Representatives Committee or ‘Coreper’ (Article 240 of the Treaty establishing the European community) is responsible for preparing the work of the Council of the EU. It consists of the Member States' ambassadors to the EU (‘Permanent Representatives’) and is chaired by the Member State which holds the Council Presidency.

COREPER II deals with the following 4 policy areas of the Union:

  • general affairs and external relations
  • economic and financial affairs
  • justice and home affairs
  • preparation of the European Council work

More information on the Coreper II meeting

Coreper II meetings and related documents

EU Presidency website


1.

Raad van de Europese Unie (Raad)

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders of staatshoofden van de 28 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders of staatshoofden hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...

Terug naar boven