r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Financiën (FIN), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 januari 2019 14:45
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN)

 • 1. 
  Vaststellen agenda

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2018 (najaarsnota)

Procedure

 • 3. 
  T02508

Toezegging Rapporteren over arbeidsproductiviteit (34.775/34.700)

Bespreking brief van de minister van Financiën van 18 december 2018 over rapporteren over arbeidsproductiviteit

 • 4. 
  T02633

Toezegging Het toezenden van een brief over de financiële sector (35.000)

Bespreking brief van de minister van Financiën van 18 december 2018 over de agenda financiële sector

 • 5. 
  COM(2018)767

Commissiemededeling inzake de Kapitaalmarktunie: tijd voor hernieuwde inspanningen om te zorgen voor investeringen, groei en een sterkere rol van de euro

Procedure

 • 6. 
  COM(2018)766

Commissiemededeling: Derde voortgangsrapport over de vermindering van niet-renderende leningen en verdere risicovermindering in de bankenunie

Procedure

 • 7. 
  Europese parlementaire week Brussel - 18 en 19 februari 2019
 • 8. 
  Inventarisatie deelname EUZA-werkbezoek Brussel op 3-4 maart 2019
 • 9. 
  Mededelingen en informatie
 • 10. 
  Rondvraag

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van financiën.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven