r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plastic afval en recycling in de EU: feiten en cijfers

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 12 juli 2021.

Vergroot deze afbeelding: Infografiek over plastic afval en recycling in Europa

Bijna een derde van het plastic afval wordt in Europa gerecycleerd. Ontdek meer feiten en cijfers over plastic afval en de recycling in de EU in onze infografiek.

De productie van plastic is in enkele decennia exponentieel gegroeid, van 1,5 miljoen ton in 1950 tot 359 miljoen ton in 2018 wereldwijd. Daarmee is de hoeveelheid plastic afval ook ernstig toegenomen.

De EU neemt al maatregelen om de hoeveelheid plastic afval te verminderen, maar wat gebeurt er met het afval dat ondanks alle inspanningen ontstaat? En hoe kunnen de recyclingpercentages van plastic worden verhoogd?

Verwerking van plastic afval in Europa

In Europa is energieterugwinning de meest gebruikte manier om plastic afval af te voeren, gevolgd door recycling. Ongeveer 25 procent van al het geproduceerde plastic afval wordt gestort.

De helft van het ingezamelde plastic voor recycling wordt geëxporteerd om te worden verwerkt in landen buiten de EU. Redenen voor de export zijn een gebrek aan capaciteit, technologie of financiële middelen om het afval lokaal te behandelen. Voorheen werd een aanzienlijk deel van het geëxporteerde plastic afval naar China verscheept, maar door recente beperkingen op de invoer van plastic afval in China zal de EU-export waarschijnlijk verder afnemen. Dit brengt het risico met zich mee van meer verbranding en storten van plastic afval in Europa. Ondertussen probeert de EU circulaire en klimaatvriendelijke manieren te vinden om haar plastic afval te beheren.

Het lage aandeel van kunststofrecycling in de EU betekent grote verliezen voor zowel de economie als het milieu. Naar schatting gaat 95 procent van de waarde van kunststof verpakkingsmateriaal na een korte cyclus van eerste gebruik verloren aan de economie.

Wereldwijd schatten onderzoekers in 2019 dat de productie en verbranding van plastic meer dan 850 miljoen ton broeikasgassen in de atmosfeer heeft gepompt. Tegen 2050 zou die uitstoot kunnen oplopen tot 2,8 miljard ton, waarvan een deel vermeden kan worden door betere recycling.

Lees meer over afvalbeheer in de EU.

Problemen met de recycling van plastic

De belangrijkste problemen bij het recyclen van plastic zijn de kwaliteit en prijs van het gerecycleerde product, vergeleken met niet-gerecycleerd materiaal. Plasticverwerkers hebben grote hoeveelheden gerecycled plastic nodig, vervaardigd volgens strikt gecontroleerde specificaties en tegen een concurrerende prijs.

Aangezien plastic gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de behoeften (functioneel of esthetisch) van de fabrikant, bemoeilijkt de diversiteit van de weggegooide plastic het recyclingproces, waardoor het duurder wordt en dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het gerecycleerde plastic. Als gevolg hiervan was de vraag naar gerecycleerde plastic in 2018 slechts goed voor 6 procent van de vraag naar plastic in Europa.

Lees meer over de plannen van de EU om tegen 2050 een circulaire economie te bereiken, inclusief plasticreductie

Europese oplossingen voor verhoging recyclingpercentages

In mei 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel ingediend om het probleem van plastic zwerfvuil op zee aan te pakken. Het omvat een EU-verbod op de productie van de top 10 wegwerpplastics die op Europese stranden worden aangetroffen vanaf 3 juli 2021.

Als onderdeel van de Green Deal moet in 2030 55 procent van het plastic verpakkingsafval worden gerecycled. Dit zou een beter ontwerp voor recycleerbaarheid impliceren, maar Europarlementariërs zijn van mening dat er ook maatregelen nodig zijn om de markt voor gerecycled plastic te stimuleren.

Deze maatregelen omvatten:

 • • 
  het creëren van kwaliteitsnormen voor gerecycleerd plastic,
 • • 
  het stimuleren van certificering voor gerecycleerd plastic om het vertrouwen van zowel de industrie als de consumenten te vergroten,
 • • 
  het invoeren van bindende regels voor minimale gerecycleerde grondstof in bepaalde producten
 • • 
  het aanmoedigen van lidstaten om de btw op gerecycleerde producten te verlagen.

Verder riep het Parlement de Europese Commissie op om actie te ondernemen tegen microplastics.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20181212STO21610


Delen

Terug naar boven