r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 juni 2019 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Suze Groenewegzaal Toon locatie
zaal Suze Groenewegzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

 • Brievenlijst

 • Herzien overzicht en planning activiteiten voor de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken t.b.v. de procedurevergadering BiZa op 20 juni 2019

 • Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Koning 2018

  Te behandelen:

  35200-I-6 Brief regering d.d. 4 juni 2019 - M. (Mark) Rutte, minister van Algemene ZakenBeantwoording vragen commissie over het Jaarverslag van de Koning 2018

  Besluit: Desgewenst betrokken bij het verantwoordingsdebat op 6 juni 2019.

  35200-I-6 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van de Koning 2018

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (met addendum)

  Te behandelen:

  35200-VII-6 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 4 juni 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerResultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (met addendum)

  Besluit: Agenderen voor het begrotingsoverleg d.d. 20 juni 2019.

  35200-VII-6 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (met addendum)

  Bijlage

  Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (met addendum)

 • Beantwoording houdende vraag commissie over het Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018 (Kamerstuk 35200-IIB-1)

  Te behandelen:

  35200-IIB-6 Brief regering d.d. 5 juni 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeantwoording van een vraag van de commissie over het Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018

  Besluit: Agenderen voor het begrotingsoverleg d.d. 20 juni 2019.

  35200-IIB-6 Lijst houdende een vraag en een antwoord over het Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2018

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (Kamerstuk 35200-VII-2)

  Te behandelen:

  35200-VII-7 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 5 juni 2019 - A.P. Visser, president van de Algemene RekenkamerBeantwoording vragen commissie, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

  Besluit: Agenderen voor het begrotingsoverleg dd. 20 juni 2019.

  35200-VII-7 Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de Algemene Rekenkamer, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

 • Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (Kamerstuk 35200-VII-1)

  Te behandelen:

  35200-VII-8 Brief regering d.d. 5 juni 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

  Besluit: Agenderen voor het begrotingsoverleg d.d. 20 juni 2019.

  35200-VII-8 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018

 • Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2018 (Kamerstuk 35200-VII)

  Te behandelen:

  35200-VII-9 Brief regering d.d. 5 juni 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Besluit: Agenderen voor het begrotingsoverleg d.d. 20 juni 2019.

  35200-VII-9 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

 • Beantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (Kamerstuk 35200-VII-2)

  Te behandelen:

  35200-VII-10 Brief regering d.d. 5 juni 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeantwoording vragen commissie, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

  Besluit: Agenderen voor het begrotingsoverleg d.d. 20 juni 2019.

  35200-VII-10 Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2018 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

 • Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

  Te behandelen:

  35218 Wetgeving d.d. 6 juni 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesWijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 9 juli 2019 te 14.00 uur.

  2019D23826 35218 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

  35218-1 Koninklijke boodschap

  35218-2 Voorstel van wet

  35218-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens

  Advies VNG

  Advies Stichting Lezen & Schrijven

  Advies Nationale Ombudsman

  Advies ATR

  Advies Unie van Waterschappen

  35218-4 Nader rapport

 • Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

  Te behandelen:

  35047-(R2108) Wetgeving d.d. 1 oktober 2018 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesWijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

  2018D47070 35047 (R2108) Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk inzake wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

  2019D25416 35047, bijgewerkt t/m nr. 9 (NvW d.d. 12 juni 2019)

  35047-(R2108)-1 Koninklijke boodschap

  35047-(R2108)-2 Voorstel van Rijkswet

  35047-(R2108)-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Reactie NVVB

  Reactie ATR

  Reactie VNG

  Reactie Autoriteit Persoonsgegevens

  35047-(R2108)-4 Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport

  35047-(R2108)-5 Verslag

  35047-(R2108)-6 Verslag van de Staten van Sint Maarten

  35047-(R2108)-7 Verslag van de Staten van Curaçao

  35047-(R2108)-8 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35047-(R2108)-9 Nota van wijziging

  35047-(R2108)-8 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 11 juni 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35047-(R2108)-8 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35047-(R2108)-9 Nota van wijziging d.d. 11 juni 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35047-(R2108)-9 Nota van wijziging

 • Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

  Te behandelen:

  34972 Wetgeving d.d. 19 juni 2018 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAlgemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

  Besluit: Door de staatssecretaris BZK aangekondigde nadere informatie m.b.t. de business case eID en alle reeds toegezegde relevante documenten worden afgewacht alvorens het wetsvoorstel voor plenaire behandeling gereed te melden.

  2018D35059 34972 Advies Afdeling advisering Raad van State inzak algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid)

  2019D00319 34972, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 21 december 2018)

  34972-1 Koninklijke boodschap

  34972-2 Voorstel van wet

  34972-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens

  Advies ATR

  34972-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  34972-5 Verslag

  34972-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  34972-7 Nota van wijziging

  34972-8 Nader verslag

  34972-10 Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  34972-10 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 12 juni 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNota naar aanleiding van het nader verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  34972-10 Nota naar aanleiding van het nader verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Voortgang interbestuurlijk programma (IBP)

  Te behandelen:

  29362-279 Brief regering d.d. 4 juni 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgang interbestuurlijk programma (IBP)

  Besluit: Agenderen voor de behandeling van de begroting voor het jaar 2020 (najaar 2019).

  29362-279 Voortgang interbestuurlijk programma (IBP)

  Bijlage

  Overzicht IBP-opgaven: terugblik & vooruitzien

 • Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale ombudsman over terugvorderingen huurtoeslag bij begeleid wonen

  Te behandelen:

  29325-98 Brief regering d.d. 3 juni 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAfschrift van de reactie op de brief van de Nationale ombudsman over terugvorderingen huurtoeslag bij begeleid wonen

  Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.

  29325-98 Afschrift van de reactie op de brief van de Nationale ombudsman over terugvorderingen huurtoeslag bij begeleid wonen

  Bijlage

  Reactie op de brief van de Nationale ombudsman over terugvorderingen huurtoeslag bij begeleid wonen

 • Voortgang van het Kustpact

  Te behandelen:

  29383-326 Brief regering d.d. 6 juni 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgang van het Kustpact

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg NOVI op 25 september 2019 (zie ook de besluitvorming bij agendapunt 2).

  29383-326 Voortgang van het Kustpact

 • Nadere informatie over energiezuinige nieuwbouw (BENG)

  Te behandelen:

  30196-651 Brief regering d.d. 11 juni 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNadere informatie over energiezuinige nieuwbouw (BENG)

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 27 juni 2019 te 14.00 uur.

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Energiebesparing/ evaluatie proeftuinen Aardgasvrije wijken/ bijna-energieneutrale gebouwen (BENG-eisen) op 3 juli 2019.

  30196-651 Nadere informatie over energiezuinige nieuwbouw (BENG)

  Bijlage

  Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw

 • Voorhang ontwerpbesluit Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen)

  Te behandelen:

  29383-327 Brief regering d.d. 12 juni 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoorhang ontwerpbesluit Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen)

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 3 juli 2019.

  29383-327 Voorhang ontwerpbesluit Wijziging Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen)

  Bijlage

  Besluit van houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (kustfundament, grote rivieren, radarstations en hoogspanningsverbindingen)

 • Voortgang renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  34293-77 Brief regering d.d. 12 juni 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgang renovatie Binnenhof

  Besluit: De commissie doet het verzoek aan de staatssecretaris BZK om de beantwoording van de inbreng schriftelijk overleg inzake renovatie Binnenhof zo mogelijk op maandag 24 juni 2019 aan de Kamer te doen toekomen.

  2019D25699 Inbreng verslag schriftelijk overleg over renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-76)

  34293-77 Voortgang renovatie Binnenhof

 • Afschrift van het besluit aanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) gemeente Capelle aan den IJssel

  Te behandelen:

  33340-18 Brief regering d.d. 13 juni 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAfschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Capelle aan den IJssel voor gebiedsaanwijzing Operabuurt, Gebouwenbuurt, de Hoeken en de Hovenbuurt in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de volkshuisvesting d.d. 26 juni 2019.

  33340-18 Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Capelle aan den IJssel voor gebiedsaanwijzing Operabuurt, Gebouwenbuurt, de Hoeken en de Hovenbuurt in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp)

  Bijlage

  Besluit

 • Stafnotitie DAO tbv inbreng feitelijke vragen eerste suppletoire begrotingen die onder BZK vallen op dinsdag 11 juni om 14.00 uur.

 • Geannoteerde agenda AO Kiesrecht/ Desinformatie en digitale inmenging op 19 juni 2019

 • Reactie van de heer Van Zutphen op het verzoek om te adviseren t.a.v. problematiek Huis voor klokkenluiders

  Te behandelen:

  33258-42 Brief regering d.d. 17 juni 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie van de heer Van Zutphen op het verzoek om te adviseren t.a.v. problematiek Huis voor klokkenluiders

  Besluit: De commissie besluit om voor het zomerreces een besloten gesprek van een uur met de heer Van Zutphen (Nationale ombudsman) in te plannen over het Huis voor Klokkenluiders. De convocatie voor deze activiteit ontvangt u zo spoedig mogelijk.

  Besluit: De commissie besluit om de brief van J.H.M. C. te P. ook te betrekken bij het dossier Huis voor Klokkenluiders.

  2019D25606 Reactie van de heer Van Zutphen op het verzoek om te adviseren t.a.v. problematiek Huis voor klokkenluiders

 • Voorstellen procedurevergaderingen najaar 2019

  Details

  Besluit: de commissie stemt in met de voorgesteld data voor de procedurevergaderingen BiZa in het najaar van 2019; te weten:

  5 september, 26 september, 10 oktober , 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december en 19 december 2019; alle donderdagen van 11.30 uur tot 12.30 uur.

  Besluit: er zal een voorstel door de ambtelijke staf worden uitgewerkt voor een mogelijke aanpassing / splitsing van de procedurevergaderingen op basis van woordvoerderschappen.

 • Uitnodiging van de commissie LNV voor één of twee leden van de commissie BiZa om kort na het zomerreces gezamenlijk met de voorbereidingsgroep PAS te komen tot een uitgewerkt voorstel voor de invulling van het rondetafelgesprek over de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Te behandelen:

  2019Z12463 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 18 juni 2019 - C.J.M. Roovers, griffierUitnodiging van de commissie LNV voor één of twee leden van de commissie BiZa om kort na het zomerreces gezamenlijk met de voorbereidingsgroep PAS te komen tot een uitgewerkt voorstel voor de invulling van het rondetafelgesprek over de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Besluit: De leden Van Eijs (D66) en Ronnes (CDA) melden zich aan om namens de commissie BiZa samen met de voorbereidingsgroep Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de commissie LNV te komen tot een breed gedragen voorstel voor een nog te plannen rondetafelgesprek PAS (in het najaar van 2019).

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Voorstel van het ministerie BZK voor het organiseren van een werkbezoek aan Brussel voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Te behandelen:

  2019Z12848 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 20 juni 2019 - C.J.M. Roovers, griffierVoorstel van het ministerie BZK voor het organiseren van een werkbezoek aan Brussel voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

  Besluit: De commissie besluit om op het voorstel in te gaan op voorwaarde dat in de inhoudelijke uitwerking van het werkbezoek rekening wordt gehouden met de relevantie van de onderwerpen/ thema's zoals bijvoorbeeld desinformatie (en alle ontwikkelingen op de dossier). Dit agendapunt wordt aangehouden tot er een concreet plan is uitgewerkt.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Mededeling van het lid Smeulders (GroenLinks) tot het mogelijk aandragen van suggesties ten behoeve van het nog te plannen rondetafelgesprek woon en zorg voor ouderen, dat de commissie VWS gaat organiseren.

  Details

  Besluit: Mogelijk suggesties voor het nog te organiseren rondetafelgesprek over woon en zorg voor ouderen kunnen desgewenst bij de leden Smeulders (GroenLinks) of Ronnes (CDA) worden aangedragen. Voor nadere informatie m.b.t. de besluitvorming over dit rtg zie ook de pv VWS van 19 juni 2019 en/of zaak 2019Z12132).

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven