r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Council adopts 2019 catch limits for Black Sea fisheries

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 17 december 2018.

De Bulgaarse en Roemeense vissers zullen volgend jaar in de Zwarte Zee dezelfde hoeveelheid vis mogen binnenhalen als in 2018.

De Raad heeft vandaag een verordening aangenomen met de vangstbeperkingen voor 2019 voor de in commercieel opzicht belangrijkste visbestanden in de Zwarte Zee. De verordening is van belang voor Bulgarije en Roemenië.

De Raad besloot met name in te stemmen met het Commissievoorstel om de vangstbeperking tot 11 475 ton voor sprot voor Roemenië en Bulgarije te verlengen.

Voor tarbot legde de Raad totaal toegestane vangsten (TAC) vast die volledig in de lijn liggen van de niveaus die door Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee werden aanbevolen in haar aanbeveling over een meerjarig beheersplan voor de visserij op tarbot in de hele Zwarte Zee (644 ton), wat neerkomt op een EU-TAC van 114 ton, die gelijk wordt verdeeld tussen Bulgarije en Roemenië. De visserij zal worden beperkt tot 180 dagen per jaar, en er komt tijdens 2 maanden (van 15 april tot en met 15 juni) een totaal verbod, zodat het tarbotbestand zich kan herstellen.

Deze cijfers stoelen op het beste beschikbare wetenschappelijke advies van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij en voldoen aan de beginselen van het hervormde gemeenschappelijk visserijbeleid.

Bestanden in de Zwarte Zee die worden bevist door Bulgarije en Roemenië, worden gedeeld met niet-EU-landen zoals Turkije, Oekraïne, Georgië en de Russische Federatie. Tot 2017 bestonden er geen TAC's op regionaal niveau tussen EU- en niet-EU-landen, en de EU had sedert 2008 ieder jaar autonome quota voor tarbot en sprot vastgelegd om ervoor te zorgen dat de GVB-regels werden toegepast.

De belanghebbende partijen onderkenden eens te meer dat het belangrijk is om door te gaan met de uitvoering van een robuust monitoring-, controle- en bewakingssysteem zodat de visbestanden in de Zwarte Zee op duurzame wijze worden beheerd, en vernieuwden hun vaste voornemen om illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij op tarbot in de Zwarte Zee tegen te gaan.

Volgende stappen

De verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, en is van toepassing vanaf 1 januari 2019.

Naar de bladzijde "Vergaderingen" Download als PDF


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven