r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Urban renewal - The Netherlands, Nijmegen

De Grote Markt in Nijmegen
datum 17 maart 2019 - 19 maart 2019
plaats Nijmegen
organisatie Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)

The Dutch city of Nijmegen joins forces with the Belgian city of Ghent to tackle the issue of urban development by exploring future scenarios for specific neighbourhoods in both cities, cutting across spatial planning and social policies.


1.

Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC)

De taak van dit directoraat-generaal is om klantgerichte wetenschappelijke en technische steun te leveren voor de ontwikkeling, de implementatie en de controle van het beleid van de Europese Unie. Als dienst van de Europese Commissie functioneert het als onafhankelijk centrum van wetenschap en technologie. Het geeft ook advies aan de Raad, het Europees Parlement en aan lidstaten.

2.

Meer over...

Terug naar boven