r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel), Brussel

Justus Lipsius
datum 11 januari 2019 11:15
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
zaal Room 50.7
organisatie Raad van de Europese Unie (Raad), Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 9 januari 2019 (OR. en)

5025/19 OJ CRP1 1

VOORLOPIGE AGENDA

HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel)

Justus Lipsiusgebouw, Brussel 11 januari 2019 (11.15)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

Punten ter bespreking (II)

Overige

 • 18. 
  Werkprogramma van het Roemeense voorzitterschap Informatie van het voorzitterschap

Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

 • 19. 
  Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

 • 20. 
  Verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Milieu

 • 21. 
  Verordening betreffende CCh-normen voor zware b edrij fsvoertuigen

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

 • 22. 
  LIFE-verordening |Ü][C

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Mc Wc

Wc

5025/19

GIP.l

smu/DEP/cg

1

NL

Vervoer

 • 23. 
  Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 92/106 inzake IÖ1[C gecombineerd vervoer

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Onderzoek

 • 24. 
  Verordening tot vaststelling van Horizon Europakaderprogramma

Debriefing door het voorzitterschap over het resultaat van de trialoog

Diversen

5025/19

GIP.l

smu/DEP/cg

2

NL

Institutionele zaken

Punten zonder bespreking (!)

BIJLAGE

Schriftelijke vragen

 • 25. 
  Antwoorden op vragen met verzoek om schriftelijk antwoord [1] 15752/18

van leden van het Europees Parlement aan de Raad PE-QE

Aanneming volgens de stilzwijgende procedure

 • a) 
  Louis Michel (ALDE) 14864/18 + COR 1 "Bescherming van minderheden in Irak"
 • b) 
  Martina Anderson (GUE/NGL) 14881/18 "Situatie van vluchtelingen die vastzitten of gestrand zijn

in Tripoli (Libië)"

 • c) 
  Jeppe Kofod (S&D) 14866/18 "Verslaglegging per land: status van het dossier in de

Raad"

 • d) 
  Vilija Blinkeviciütè (S&D)

Maatregelen ter bestrijding van energiearmoede

14717/15

 • e) 
  Andor Deli (PPE)

"Tempo van de toetredingsonderhandelingen"

15007/18

 • f) 
  Philippe Lamberts (Verts/ALE)

"Libische tegoeden bevroren in België"

14865/18

 • g) 
  Czeslaw Hoc (ECR)

"Besluit van de Raad betreffende de invoering van een technische maatregel"

14868/18

EU-standpunten voor internationale onderhandelingen

 • 26. 
  Antwoord op het ICAO-rondschrijven 5049/19 Vaststelling van het EU-standpunt Goedkeuring

S3 Eerste lezing

SD Stilzwijgende procedure (artikel 12, lid 2, van het reglement van orde van de Raad) \ö\ Op basis van een Commissievoorstel

5025/19

GIP.l

smu/DEP/cg

3

NL


1.

Vergadering Comité van de Raad

2.

Raad van de Europese Unie (Raad)

3.

Comité van Permanente Vertegenwoordigers I (COREPER I)

Coreper I is een onderdeel van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers. In Coreper I worden de vergaderingen van de Raad van Ministers voorbereid op een zestal beleidsterreinen:

 • werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenrechten
 • interne markt, industrie, onderzoek, concurrentievermogen en ruimtevaart
 • transport, (tele)communicatie en energie
 • milieu
 • onderwijs, jeugd, cultuur en sport
 • landbouw en visserij

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven