r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 januari 2019 15:00
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

 • 1. 
  Vaststellen agenda

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 (najaarsnota)

Procedure

 • 3. 
  34655, A - Verordening herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels COM(2016)815

Brief van de minister van SZW van 20 december 2018 in reactie op brief van de commissie van 8 juli 2018 (verslag schriftelijk overleg 34655, A)

Bespreking

 • 4. 
  Mededelingen en informatie
 • 5. 
  Rondvraag

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

3.

Meer over...

Terug naar boven