r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Afschaffing van roamingtarieven: Europeanen maken op reis gretig gebruik van mobiele communicatie*

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 14 december 2018.

De roamingtarieven zijn anderhalf jaar geleden afgeschaft. Europese burgers die in de EU reizen, hebben daarvan onmiddellijk geprofiteerd door veel vaker gesprekken te voeren en veel meer data te gebruiken. Dat is de conclusie van een verslag dat de Commissie vandaag uitbrengt.

Volgens het vandaag uitgebrachte tussentijdse verslag van de Europese Commissie over de effecten van de afschaffing van de roamingtarieven op 15 juni 2017 maken de Europeanen optimaal gebruik van hun nieuwe digitale rechten wanneer zij op reis zijn in de EU en de Europese Economische Ruimte (EER). Het gebruik van mobiele gegevens is gemiddeld vijf keer zo groot als vóór juni 2017. Het aantal telefoongesprekken door reizigers is in vergelijking met de voorgaande periode ongeveer verdubbeld.

Andrus Ansip, vicevoorzitter voor Digitale Eengemaakte Markt: "Sinds anderhalf jaar gelden er tijdens reizen in de EU geen roamingtarieven meer. De burgers profiteren ook van andere digitale rechten: ongerechtvaardigde geoblocking is afgeschaft en de portabiliteit van inhoud is gewaarborgd. De EU heeft ervoor gezorgd dat de burgers deze concrete voordelen in hun dagelijks leven ondervinden. We moeten de Europeanen op hun digitale rechten blijven wijzen, zodat zij de nieuwe mogelijkheden optimaal kunnen benutten."

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving: "We kunnen nu zien welke tastbare voordelen de afschaffing van roamingtarieven in de EU heeft opgeleverd. Het goede nieuws is dat Europa nu een realiteit is voor mensen die hun mobiele telefoon vrijelijk gebruiken wanneer zij in het buitenland reizen. Mijn dank gaat uit naar de exploitanten die erin slagen de toegenomen vraag naar data en gesprekken om te zetten in nieuwe mogelijkheden."

Er is een duidelijke trend in de richting van een stijgende vraag na de afschaffing van de roamingtarieven. Uit een recente Eurobarometer-enquête blijkt duidelijk dat de gewoonten zijn veranderd: 34 % van de reizigers gaat nu op reis net zo veel online als thuis, vergeleken met slechts 15 % vóór juni 2017. Het aandeel van de mensen die in het buitenland nooit mobiele gegevens gebruiken, daalde tot 19 %. Voor de afschaffing van de roamingtarieven was dat 42 %. Het bewustzijn onder de consumenten blijft groot: 62 % van de Europeanen is op de hoogte van de afschaffing van de roamingtarieven in de EU/EER en 69 % is ervan overtuigd is dat dit voor henzelf of voor hun kennissen voordeliger is.

De mobiele providers hebben zich over het algemeen geschikt naar de nieuwe regels, dankzij het scherpe toezicht van de nationale regelgevende instanties en de Commissie. De garanties waarin de roamingverordening voorziet om verstoringen op de binnenlandse markten te voorkomen, namelijk de afwijking inzake houdbaarheid en het beleid inzake redelijk gebruik, hebben zoals verwacht waar nodig adequaat gefunctioneerd.

Commissie blijft toepassing controleren

In nauw overleg met de voor handhaving bevoegde nationale toezichthouders blijft de Commissie de ontwikkelingen op de mobiele markten in de EU-landen op de voet volgen om te garanderen dat de providers zich aan de nieuwe regels blijven houden en de consument zonder extra kosten in andere EU-landen kan bellen, sms'en en surfen. Het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben de Commissie gevraagd om een uitgebreid verslag over de evaluatie van de regels voor roaming tegen thuistarief. De Commissie zal dat verslag uitbrengen in december 2019.

Achtergrond

Sinds 15 juni 2017 kunnen de Europeanen als concreet resultaat van de digitale eengemaakte markt ook in andere EU-landen met hun mobiele telefoon bellen, sms'en en surfen zonder extra roamingkosten. Dit betekent dat zij hun mobieltje op reis net zo makkelijk kunnen gebruiken als in eigen land, zonder angst voor een hoge telefoonrekening.

Voor het zover was, had de Commissie tien jaar lang geijverd voor het verlagen en uiteindelijk afschaffen van de toeslagen die klanten aan hun telecomaanbieder moeten betalen, wanneer zij hun mobiele toestellen in het buitenland gebruiken. Tussen 2007 en 2016 waren de roamingkosten al met meer dan 90 % gedaald, met nog een laatste grote prijsverlaging in 2016. In 2015 gingen het Europees Parlement en de Raad op basis van een voorstel van de Commissie akkoord met de afschaffing van de roamingkosten voor mensen die reizen binnen de EU. Om dit voor elkaar te krijgen, kwam de Europese Commissie, op verzoek van het Europees Parlement en de Raad, met een beleid inzake redelijk gebruik en een duurzaamheidsmechanisme (december 2016) en met voorstellen voor een herziening van de groothandel, hetgeen nieuwe groothandelstarieven voor roaming tot gevolg had, die de medewetgevers uiteindelijk in mei 2017 hebben vastgesteld.

Meer informatie

Tussentijds verslag over de effecten van de afschaffing van de roamingtarieven op 15 juni 2017

Factsheet over de afschaffing van de roamingtarieven: How Europeans have been using mobile communications while travelling

Roaming online

Gezamenlijke verklaring van de drie EU-instellingen

Veelgestelde vragen

Algemene factsheet over de afschaffing van de roamingtarieven

Gedetailleerde factsheet: Hoe werkt het?

#roaming

  • Version updated on 15/12/2018

IP/18/6762

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven