r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 januari 2019 14:30
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ)

 • 1. 
  Vaststellen agenda

Verslag van de JBZ-Raad van 6-7 december 2018

Bespreking

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Inventarisatie

 • 4. 
  T02538 en E180019 - VN Vluchtelingencompact

Brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Global Compact voor gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

Bespreking brief van de minister voor BHO d.d. 13 december 2018

 • 5. 
  E180019 - VN Migratiecompact

Voorstellen betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

Bespreking

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Justitie en Veiligheid inzake nadere vragen van de PVV-fractie over het verslag van de JBZ-raad van 12-13 oktober 2017; JBZ-Raad

Bespreking

 • 7. 
  E180034, E180035 en E180036

Gewijzigd voorstel voor een verordening inzake het Asielagentschap van de Europese Unie; Voorstel voor een verordening betreffende de Europese grens- en kustwacht; Voorstel voor een richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (herschikking)

Bespreking

 • 8. 
  E180037

Voorstel voor een verordening inzake de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's

Bespreking

 • 9. 
  COM(2018)855

Commissiemededeling over visumwederkerigheid

Procedure

 • 10. 
  Mededelingen en informatie
 • 11. 
  Rondvraag

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Immigratie & Asiel en de JBZ-Raad.

Het gaat daarbij onder meer om

 • Vreemdelingenzaken
 • Migratiebeleid (nationaal en internationaal)
 • Integratie
 • Mensenhandel
 • Asielvraagstukken
 • IND, COA, DTV

3.

Meer over...

Terug naar boven