r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Straatsburg

Winston Churchillgebouw (WIC)
datum 14 januari 2019 21:00 - 22:30
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Winston Churchill (WIC) Toon locatie
organisatie EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

21.00 - 22.30 uur

Straatsburg

Zaal: Winston Churchill (200)

21.00 - 22.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 21-22 november 2018 PV - PE631.822v01-00

 3 december 2018 PV - PE631.917v01-00

* * *

*** Elektronische stemming ***

 • 4. 
  Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica

ITRE/8/13327

2018/2088(INI)

 

Rapporteur:

 

Ashley Fox (ECR)

PR - PE630.525v01-00

AM - PE631.926v01-00

Bevoegd:

 

ITRE*

   

Adviezen:

 

EMPL, ENVI, IMCO*, REGI, JURI*, LIBE*

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 5. 
  Aanpassing van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie [als gewijzigd bij Richtlijn 2018/XXX/EU] en Verordening (EU) 2018/XXX van het Europees Parlement en de Raad [governance van de energie-unie], wegens de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

ITRE/8/15003

***I 2018/0385(COD) COM(2018)0744 - C8-0482/2018

 

Rapporteur:

 

Miroslav Poche (S&D)

PR - PE630.672v01-00

AM - PE631.895v01-00

Bevoegd:

 

ITRE

   

Adviezen:

 

ENVI

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen

 • 6. 
  Verordening inzake Enisa, het agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, tot intrekking van Verordening (EU) nr. 526/2013, en inzake de certificering van de cyberbeveiliging van informatie- en communicatietechnologie ("de cyberbeveiligingsverordening")

ITRE/8/11042

***I 2017/0225(COD) COM(2017)0477 - C8-0310/2017

 

Rapporteur:

 

Angelika Niebler (PPE)

 

Bevoegd:

 

ITRE*

   

Adviezen:

 

AFET, BUDG, IMCO*, LIBE

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

 • 7. 
  Toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam

ITRE/8/13015

***I 2018/0110(COD) COM(2018)0231 - C8-0170/2018

 

Rapporteur:

 

Fredrick Federley (ALDE)

 

Bevoegd:

 

ITRE

   

Adviezen:

 

BUDG -

Besluit: geen advies

 
 

IMCO -

Besluit: geen advies

 
 

JURI -

Besluit: geen advies

 

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde elektronische stemming ***

* * *

 • 8. 
  Oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra

ITRE/8/14593

***I 2018/0328(COD) COM(2018)0630 - C8-0404/2018

 

Rapporteur:

 

Julia Reda (Verts/ALE)

PR - PE631.940v01-00

Bevoegd:

 

ITRE

   

Adviezen:

 

BUDG, IMCO

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 16 januari 2019, 12.00 uur

 • 9. 
  Rondvraag
 • 10. 
  Volgende vergaderingen

 23 januari 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 24 januari 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)


1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven