r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Belangrijkste thema's en media-evenementen 10‑23 december 2018

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 7 december 2018.

Overzicht van de belangrijkste onderwerpen die de Raad van de EU de komende 2 weken zal bespreken.

Raad Buitenlandse Zaken, maandag 10 december 2018

De Ministers van Buitenlandse Zaken zullen spreken over Iran, de Westelijke Balkan, de samenwerking EU - Afrikaanse Unie, Oekraïne en Venezuela.

Raad Algemene Zaken, dinsdag 11 december 2018

De Raad zal zich buigen over het volgende meerjarig financieel kader, voorbereidingen treffen voor de Europese Raad van december, en het 18‑maanden­programma goedkeuren. Op grond van artikel 7, lid 1, VEU zal de Raad een hoorzitting over de rechtsstaat in Polen houden en de naleving van de EU‑waarden in Hongarije bespreken.

Europese Raad en Eurotop, donderdag 13 en vrijdag 14 december 2018

De Europese Raad op 13‑14 december 2018 zal gericht zijn op de langetermijnbegroting van de EU, de eengemaakte markt, desinformatie, burgerdialogen en externe betrekkingen. Verwacht wordt dat de Eurotop besluiten zal nemen over de hervorming van de economische en monetaire unie.

Raad Landbouw en Visserij, maandag 17 en dinsdag 18 december 2018

De Raad zal een besluit nemen over de vangstmogelijkheden voor 2019 voor de Atlantische Oceaan en de Noordzee en van gedachten wisselen over een voortgangsverslag inzake het GLB‑hervormingspakket post 2020 en de geactualiseerde EU‑strategie voor de bio‑economie.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (Energie), woensdag 19 december 2018

De Raad zal spreken over de langetermijnstrategie van de Commissie voor broeikasgas­emissiereductie. De ministers zullen worden ingelicht over de stand van zaken omtrent het pakket schone energie, de Connecting Europe Facility en de gasrichtlijn.

Raad Milieu, donderdag 20 december 2018

De Ministers van Milieu zullen een bespreking wijden aan het LIFE‑programma, CO2‑emissienormen voor vrachtwagens en de nieuwe EU‑klimaatactie­strategie voor 2050.

Download als PDF


Terug naar boven