r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Magnitski-wet

Tekst 'human rights' met handen eromheen

De Europese Magnitski-wet is een wet waarmee de EU sancties kan opleggen aan schenders van mensenrechten, waar ook ter wereld. De wet is vernoemd naar de Russische advocaat Sergej Magnitski. Hij overleed onder verdachte omstandigheden in een Russische cel, nadat hij een mega fraude van hoge regeringsfunctionarissen had ontdekt.

In 2018 nam de Tweede Kamer een motie van Pieter Omtzigt aan om te onderzoeken of een Europese Magnitski-wet kans van slagen zou hebben. Sinds de motie door bijna alle fracties werd gesteund, pleit minister Stef Blok voor een Magnitski-wet in Europees verband. In december 2018 werd het voorstel gesteund door de Raad Buitenlandse Zaken. In december 2019 stemde deze Raad opnieuw in met het voorstel.

Onder Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid Federica Mogherini zijn nog geen concrete stappen gezet. Nadat het voorstel in 2019 opnieuw werd gesteund, verwachtte Blok dat er voor juni 2020 een conceptversie van de wet op tafel zou liggen. Vooralsnog zijn er geen verdere stappen gezet, wellicht door het uitbreken van het coronavirus.

Inhoud

1.

Europese Magnitski-wet

Net als in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Letland, Estland en Litouwen moet een Europese wet er voor zorgen dat de EU schenders van mensenrechten wereldwijd sancties op kan leggen. De sancties straffen niet een heel land, maar alleen de daders en hun opdrachtgevers. Ze krijgen bijvoorbeeld een reisverbod of hun banktegoeden in de EU worden bevroren.

2.

Nederland en Europa

In april 2018 nam de Tweede Kamer een motie van Pieter Omtzigt aan. In de motie verzoekt Omtzigt de regering om te kijken of een Europese Magnitski-wet kans van slagen heeft en als dit het geval is om wetgeving in Nederland voor te bereiden. Alle fracties behalve die van VVD, SP, PVV en FvD steunden de motie. Sindsdien pleit minister Blok in Europees verband voor de wet. Blok wilde de wet aanvankelijk anders betitelen, maar de Tweede Kamer stemde in mei 2019 in met een motie die minister Blok de opdracht geeft om de wet wel degelijk naar Magnitski te noemen.

De Nederlandse inzet heeft ertoe geleid dat het onderwerp op de Europese agenda staat. De voortgang op dit punt is echter traag geweest. Daarom riep de Tweede Kamer op 21 november 2019 in een motie op de Nederlandse inzet op dit punt te verdubbelen in Europa. Mocht het op Europees niveau niet lukken tot een Magnitski-wet te komen, wil de Tweede Kamer dat Nederland zelf een dergelijke wet aanneemt.

3.

Besluitvorming

De Raad Buitenlandse Zaken besloot op 10 december 2018 tot een Europese Magnitski-wet. Daarmee steunt de Raad unaniem een voorstel van Nederland. Op 9 december 2019 gebeurde dit opnieuw. De EU gaat samen met de lidstaten kijken wat voor sancties deel moeten uitmaken van de wet.

4.

Meer informatie

Terug naar boven