r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Magnitski-wet

Tekst 'human rights' met handen eromheen

De Europese Magnitski-wet is een wet waarmee de EU sancties kan opleggen aan schenders van mensenrechten, waar ook ter wereld. De wet is vernoemd naar de Russische advocaat Sergej Magnitski. Hij overleed onder verdachte omstandigheden in een Russische cel, nadat hij een mega fraude van hoge regeringsfunctionarissen had ontdekt.

Minister Stef Blok pleit in Europees verband voor de wet sinds de aangenomen motie van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Op 10 december 2018 steunde de Raad Buitenlandse Zaken het voorstel van minister Blok voor een Europese Magnitski-wet. De EU gaat samen met de lidstaten kijken wat voor sancties deel moeten uitmaken van de wet.

1.

Europese Magnitski-wet

Net als in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Letland, Estland en Litouwen moet een Europese Magnitski-wet er voor zorgen dat de EU schenders van mensenrechten wereldwijd sancties op kan leggen. De sancties straffen niet een heel land, maar alleen de daders en hun opdrachtgevers. Ze krijgen bijvoorbeeld een reisverbod of hun banktegoeden in de EU worden bevroren.

2.

Nederland en Europa

In april 2018 is de motie van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt aangenomen. In de motie verzoekt Omtzigt de regering om te kijken of een Europese Magnitski-wet kans van slagen heeft en als dit het geval is om wetgeving in Nederland voor te bereiden. Alle fracties behalve die van VVD, SP, PVV en FvD steunden de motie. Sindsdien pleit minister Blok in Europees verband voor de wet. Blok deed dit aanvankelijk onder een andere naam, maar de Tweede Kamer stemde in mei 2019 in met een motie die minister Blok de opdracht geeft om de wet weldegelijk naar Magnitski te noemen.

3.

Besluitvorming

De Raad Buitenlandse Zaken besloot op 10 december 2018 tot een Europese Magnitski-wet. Daarmee steunt de Raad unaniem een voorstel van Nederland. De EU gaat samen met de lidstaten kijken wat voor sancties deel moeten uitmaken van de wet.

4.

Meer informatie

Terug naar boven