r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Interparlementaire kopgroep EU-klimaatbeleid van start tijdens klimaattop in Polen

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op woensdag 12 december 2018.

Een delegatie van Tweede Kamerleden woont in de tweede week van december de VN-Klimaatconferentie (COP 24) in het Poolse Katowice bij. Op woensdag 12 december start de commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) samen met het Beneluxparlement een ‘National Parliaments for EU Climate Ambition’. Het is de eerste bijeenkomst van een interparlementaire kopgroep die zich met het klimaatbeleid van de EU bezig zal houden. Nationale parlementsleden uit de EU-lidstaten zullen binnen deze kopgroep de noodzaak van een ambitieus EU-klimaatbeleid bespreken en nationale ontwikkelingen en uitdagingen op klimaatgebied uitwisselen.

Van links naar rechts Agnes Mulder (CDA-Kamerlid), Pieter Terpstras (coördinator klimaatbeleid op het ministerie van Buitenlandse Zaken) en Kamerlid Isabelle Diks (GroenLinks).

VN-Klimaatconferentie (COP 24) in het Poolse Katowice

In de tweede week van december woont een delegatie van de Tweede Kamer de VN-Klimaatconferentie (COP 24) in het Poolse Katowice bij. Daar moeten onder meer de spelregels voor de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs worden uitgewerkt. Ook praten landen er over de noodzaak van het ophogen van hun huidige nationale inspanningen om de doelen uit het Parijsakkoord te halen.

Delegatie uit Tweede Kamer

De delegatie bestaat uit de volgende Kamerleden:

  • Isabelle Diks (GroenLinks)
  • Agnes Mulder (CDA)
  • Dilan Yeşilgöz-Zegerius (VVD)
  • Rob Jetten (D66)
  • Tom van der Lee (GroenLinks)
  • Lammert van Raan (PvdD).

De delegatie volgt de onderhandelingen en heeft daarnaast verschillende gesprekken en ontmoetingen, met onder meer minister Wiebes (EZK), staatssecretaris Van Veldhoven (I&W), Eurocommissaris Cañete (Climate Action), leden van het Europees Parlement, Greenpeace en de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger. Ook staan gesprekken met de delegaties van de Duitse Bundestag, de Franse Assemblée en het Fins parlement op het programma.

Klimaatwet

Op donderdag 6 december 2018 debatteerde de Tweede Kamer over een initiatiefwetsvoorstel van zeven verschillende Kamerleden. Het doel van deze wet is om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen onomkeerbaar en stapsgewijs terug te dringen, om zo de wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken. Deze klimaatwet kan op steun van bijna alle partijen in de Tweede Kamer rekenen. Voorzitter Khadija Arib sprak de initiatiefnemers aan het begin van het debat toe en vertelde ze hoe bijzonder zo’n breed gedragen initiatief vanuit de Kamer is: “Het is ontzettend mooi om te zien dat zeven partijen met verschillende politieke kleuren elkaar hebben gevonden en tot een initiatiefwetsvoorstel zijn gekomen.”


Terug naar boven