r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 4 maart 2019 09:00 - 17:00
plaats Brussel, België
organisatie Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 28 februari 2019 (OR. en)

6753/19 OJ CONS 9 TRANS 132 TELECOM 83

ENER 122

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie)

Europagebouw, Brussel

4 maart 2019 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 6754/19
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 6755/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

   Europese Unie)

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 3. 
  Verordening etikettering van banden 6695/19

  Algemene oriëntatie 9185/18 + ADD 1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Een schone planeet voor iedereen: een strategische 6115/19

  langetermijnvisie voor een klimaatneutrale economie 15011/18 Oriënterend debat

Diversen

 • 5. 
  Voorliggende wetgevingsvoorstellen

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • i) 
  Herziening van de gasrichtlijn 14204/17
  • ii) 
   Verordening Connecting Europe Facility (CEF) 9951/18 + COR 1

  Informatie van het voorzitterschap + ADD 3

  Eerste lezing

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

  Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De ministers van vervoer komen gewoonlijk 4 keer per jaar bijeen, de ministers van energie 3 of 4 keer per jaar en de ministers van telecommunicatie 2 maal per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven