r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

IP in Education Network Meeting, Boekarest

Regeringsgebouw/oude paleis van Ceausescu in Boekarest, Roemenië
datum 14 februari 2019 - 15 februari 2019
plaats Boekarest, Roemenië
locatie Bucarest-Radisson Blue hotel Toon locatie
organisatie Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)


1.

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Dit agentschap is belast met de registratie van Uniemerken (voorheen Gemeenschapsmerken) en Gemeenschapsmodellen. Bedrijven en instellingen kunnen er een merk of model laten registreren. Ook verzamelt dit agentschap statistieken over nationale octrooien en depots. Tegen besluiten van het EUIPO kan beroep worden aangetekend bij een Kamer van Beroep.

Dit agentschap heette tot 23 maart 2016 Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (merken, tekeningen en modellen). Met de inwerkingtreding van verordening 2015/2424 zijn de naam en taakstelling van het bureau gewijzigd.

2.

Meer over...

Terug naar boven