r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Q4 2018 Stakeholder Quality Assurance Panel audit

Kalender
datum 16 januari 2019 - 18 januari 2019
plaats EUIPO
organisatie Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)


Delen

Inhoud

1.

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Dit agentschap is belast met de registratie van Uniemerken (voorheen Gemeenschapsmerken) en Gemeenschapsmodellen. Bedrijven en instellingen kunnen er een merk of model laten registreren. Ook verzamelt dit agentschap statistieken over nationale octrooien en depots. Tegen besluiten van het EUIPO kan beroep worden aangetekend bij een Kamer van Beroep.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven