r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad - Algemene oriëntatie

Inhoud

1.

Tekst

Raad van de Europese Unie

Brussel, 6 december 2018 (OR. en)

14951/18

Interinstitutionele dossiers: COR 1

2015/0288(COD) 2015/0287(COD)

JAI 1229 JUSTCIV 302 CONSOM 345 CODEC 2155 AUDIO 111 DIGIT 241 DATAPROTECT 262 DAPIX 364

NOTA

van: het voorzitterschap

aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers/de Raad

nr. vorig doc.: ST 14455/1/18

Nr. Comdoc.: 15251/15, 13927/17

Betreft: Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad

  • Algemene oriëntatie

Document ST 14951/18 INIT mag niet de verspreidingsmarkering "LIMITE" dragen.


2.

Behandeld document

3 dec
'18
Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad - Algemene oriëntatie
NOTE
Presidency
14951/18
 
 
 

3.

Meer informatie

 

Terug naar boven