r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart)), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 februari 2019 09:00 - 19 februari 2019 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
aanwezigen C.M.F. (Carlos) Moedas e.a.
organisatie Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 15 februari 2019 (OR. en)

6163/19 OJ CONS 6 COMPET 112

IND 38 MI 124 RECH 81 ESPACE 11

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart))

Europagebouw, Brussel

18 en 19 februari 2019 (9.30, 10.00)

ZITTING OP MAANDAG 18 FEBRUARI 2019 (9.30 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 6165/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

  • b) 
   Niet-wetgeving 6164/19

INTERNE MARKT EN INDUSTRIE

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  "Toetsing" van het concurrentievermogen

  Presentatie door de Commissie Gedachtewisseling

 • 4. 
  Kunstmatige intelligentie
  • a) 
   De gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de 5804/19 Europese industrie

   Presentatie door de Commissie en het voorzitterschap Gedachtewisseling

  • b) 
   Conclusies over het gecoördineerd plan inzake 6177/19 kunstmatige intelligentie 15641/18 + ADD 1 Aanneming
 • 5. 
  Een schone planeet voor iedereen: strategische langetermijnvisie 5887/1/19 REV 1

  voor een klimaatneutrale economie Presentatie door de Commissie Oriënterend debat

 • 6. 
  Europees Semester 5817/19

  Gedachtewisseling

  Diversen

 • 7. 
  a) Voorliggende wetgevingsvoorstellen

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  • i) 
   Richtlijn inzake de kennisgevingsprocedure voor 6143/19 diensten

   Informatie van de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Estse, de Franse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Tsjechische delegatie

  • ii) 
   Richtlijn digitale instrumenten en processen in het 8560/18 + ADD 1 vennootschapsrecht
  • iii) 
   Goederenpakket: verordening markttoezicht en 15950/17 + ADD 1 naleving op productgebied

  Informatie van het voorzitterschap

  • b) 
   Volgende stappen na het "RDE-arrest" van het Gerecht 6478/19 Informatie van de Commissie, op verzoek van de Duitse,

   de Hongaarse, de Slowaakse en de Tsjechische delegatie ZITTING OP DINSDAG 19 FEBRUARI 2019 (10.00 uur)

ONDERZOEK

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 8. 
  Pakket Horizon Europa - specifiek programma tot uitvoering 5907/19

  van Horizon Europa 5889/19 Voortgangsverslag 9870/18 + ADD 1 Gedachtewisseling

Diversen

 • 9. 
  a) Voorliggend wetgevingsvoorstel

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Pakket Horizon Europa - kaderprogramma en 9865/18 + ADD 1 bijbehorende regels voor deelname en verspreiding Informatie van het voorzitterschap over de stand van zaken

  • b) 
   ITER 9868/18 Informatie van het voorzitterschap

  Eerste lezing

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van de Raad)

  Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart). Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven