r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Europese Zaken (EUZA), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 januari 2019 14:45
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

 • 1. 
  Vaststellen agenda (de vergadering begint aansluitend aan de gecombineerde vergadering met FIN)
 • 2. 
  COSAC Voorzitterbijeenkomst, Roemenië, 20-21 januari 2019

Bespreking van de ambtelijk voorbereide annotaties

 • 3. 
  Commissiemededeling over verdere versterking van subsidiariteit en evenredigheid en betere regelgeving in het kader van de dagelijkse werking van de Europese Unie (d.d. 23 oktober 2018)

Procedure

 • 4. 
  Brief inzake schriftelijke procedure voor de vaststelling van de besluiten van de Raad tot ondertekening en sluiting van het terugtrekkingsakkoord

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 10 januari 2019

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad van 13 en 14 december 2018; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 8 januari 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

 • 6. 
  Mededelingen en informatie
 • 7. 
  Rondvraag

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze

 • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
 • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen

3.

Meer over...

Terug naar boven