r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud - algemene oriëntatie

Inhoud

1.

Tekst

Raad van de Europese Unie

Brussel, 5 december 2018 (OR. en)

14978/18

Interinstitutioneel dossier: COR 1

2018/0331(COD)

CT 194 ENFOPOL 595 JAI 1232 COTER 170 CYBER 303 TELECOM 440 FREMP 216 AUDIO 112 DROIPEN 189 CODEC 2160

NOTA

van: het voorzitterschap

aan: de Raad

nr. vorig doc.: 14570/18

Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

  • algemene oriëntatie

Bladzijde 2, punt 4, tweede zin:

– in plaats van: "Na deze grondige bespreking van de ontwerprichtlijn op deskundigenniveau

…"

leze men: "Na deze grondige bespreking van de ontwerpverordening op deskundigenniveau

…".

Bladzijde 5:

– in plaats van: "7. Tsjechië, Denemarken en Finland handhaven een voorbehoud voor

parlementaire behandeling bij het voorstel."

leze men: "7. Tsjechië en Denemarken en Finland handhaven een voorbehoud voor

parlementaire behandeling bij het voorstel.".

– Aan punt 9 dient de volgende zin te worden toegevoegd: "Het Europees Parlement heeft

mevrouw Helga Stevens (ECR, BE), Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en

binnenlandse zaken (LIBE), als rapporteur aangewezen. Op 3 december 2018 werd

de heer Daniel Dalton (ECR, UK) als rapporteur aangewezen ter vervanging van

mevrouw Helga Stevens.".

Bladzijde 21, overweging 27, 4e regel:

– Deze correctie geldt niet voor het Nederlands.


2.

Behandeld document

3 dec
'18
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on preventing the dissemination of terrorist content online - general approach
NOTE
Presidency
14978/18
 
 
 

3.

Meer informatie

 

Terug naar boven