r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad

Inhoud

1.

Tekst

Raad van de Europese Unie

Brussel, 5 december 2018 (OR. en)

14860/1/18

Interinstitutioneel dossier: REV 1 COR 2

2018/0330(COD)

FRONT 416 SIRIS 166 CODEC 2136 COMIX 656

NOTA

van: het voorzitterschap

aan: Permanent Representatives Committee/Council

Betreft: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van

Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU)

nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening

(EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad

Documenten ST 14860/1/18 REV 1 en ST 14860/1/18 REV 1 COR 1 mogen de

verspreidingsmarkering "LIMITE" niet dragen.


2.

Behandeld document

3 dec
'18
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Council Joint Action n°98/700/JHA, Regulation (EU) n° 1052/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) n° 2016/1624 of the European Parliament and of the Council
NOTE
Presidency
14860/18
 
 
 

3.

Meer informatie

 

Terug naar boven