r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Milieu), Luxemburg

Luxemburg stad
© Liesbeth Weijs
datum 26 juni 2019 09:00 - 17:00
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2, Luxembourg, 1499, Luxembourg Toon locatie
organisatie Raad Milieu (ENV)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 26 juni 2019 (OR. en)

10393/1/19 REV 1

OJ CONS 39 ENV 615

CLIMA 164

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Milieu)

ECCL, Luxemburg

26 juni 2019 (10.00)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

Niet-wetgeving 10457/1/19 REV 1

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Conclusies "Naar een EU-strategie voor een duurzaam beleid 10279/19 inzake chemische stoffen"

  Aanneming

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 4. 
  Verordening hergebruik van water 10278/19

  Algemene oriëntatie (1) 9498/18 + ADD 1 Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid (EIR) 9892/19

Gedachtewisseling 8302/19 + ADD 1

Diversen

 • 6. 
  a) Een schone planeet voor iedereen: strategische 15011/18 langetermijnvisie voor een klimaatneutrale economie

  Informatie van het voorzitterschap

  • b) 
   Mededeling over de ontwerpen van de geïntegreerde 10251/19 nationale energie- en klimaatplannen

   Presentatie door de Commissie

  • c) 
   Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Verordening inzake monitoring, rapportage en verificatie 6117/19 + ADD 1

van schepen Informatie van het voorzitterschap

 • d) 
  Conferentie over koolstofbeprijzing en 10375/19 luchtvaartbelastingen

  (Den Haag, 20-21 juni 2019) Informatie van de Nederlandse delegatie

 • e) 
  Workshop over het "Future Environment Action 10409/19 Programme" (Hainburg, Oostenrijk, 11-12 juni 2019)

  Informatie van de Oostenrijkse delegatie

 • f) 
  Mogelijke Europese maatregelen ter ondersteuning van 10377/19 schone mobiliteit en met name elektromobiliteit

  Informatie van de Bulgaarse delegatie

 • g) 
  Verslagen over belangrijke recente internationale bijeenkomsten
  • i) 
   Drievoudige conferentie van de partijen bij het 10477/19 Verdrag van Bazel (CoP 14), Rotterdam (CoP 9) en

   Stockholm (CoP 9) (Genève, 29 april-10 mei 2019)

  • ii) 
   Vierde zitting van de Milieuvergadering van de 10524/19 Verenigde Naties (UNEA-4) (Nairobi, 11-15 maart

   2019)

   Informatie van het voorzitterschap en de Commissie h) Vergadering van de Ministers van Milieu van de G7 10512/19

  (Metz, Frankrijk, 5-6 mei 2019) Informatie van de Franse delegatie

 • i) 
  Ter tafel liggend wetgevingsvoorstel (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

LIFE-verordening 9651/1/18 REV 1

Informatie van het voorzitterschap 9651/18 ADD 1

 • j) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Finse delegatie

Eerste lezing

Op basis van een Commissievoorstel

 • (1) 
  Indien de Raad een algemene oriëntatie of een partiële algemene oriëntatie vaststelt nadat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing heeft vastgesteld, handelt de Raad niet in de zin van artikel 294, leden 4 en 5, VWEU.

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Milieu (ENV)

De raadsformatie Milieu bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van milieu van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Milieu vergadert formeel vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven