r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Luxemburg

Adolfsbrug in Luxemburg-stad
datum 14 juni 2019 09:00 - 17:00
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2, Luxembourg, 1499, Luxembourg Toon locatie
aanwezigen V. (Valdis) Dombrovskis, G.H. (Günther) Oettinger e.a.
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 13 juni 2019 (OR. en)

10122/19 OJ CONS 33 ECOFIN 600

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken)

ECCL, Luxemburg

14 juni 2019 (11.30)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 9832/19 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 9833/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Bankenunie 9729/19 + ADD 1 Voortgangsverslag
 • 4. 
  Richtlijn van de Raad tot uitvoering van de nauwere 10097/19 + COR 1

  samenwerking op het gebied van belasting op financiële transacties Voortgangsverslag

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  Follow-up van de G20-bijeenkomst in Fukuoka

  Informatie van het voorzitterschap en de Commissie

 • 6. 
  Europees Semester 2019 - Horizontale nota over de aspecten van 9956/19 + COR 1 economisch en financieel beleid van de landspecifieke

  aanbevelingen Oriënterend debat

 • 7. 
  Besluit van de Raad inzake de uitvoering van het stabiliteits- en (*) 10001/19 groeipact

  Vaststelling

 • 8. 
  Een schone planeet voor iedereen: strategische langetermijnvisie 15011/18 voor een klimaatneutrale economie - Ecofin-aspecten 9721/19 Gedachtewisseling
 • 9. 
  Diversen

  Actieplan inzake niet-renderende leningen in Europa 9730/19 Stand van zaken

  o

  o o

p.m.:

Donderdag 13 juni 2019

13.00 Eurogroep

15.00 Eurogroep in inclusieve samenstelling

Vrijdag 14 juni 2019

9.00 Jaarvergadering van de Raad van Gouverneurs van de EIB

Bijzondere wetgevingsprocedure

Op basis van een Commissievoorstel

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven