r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken), Luxemburg

Adolfsbrug in Luxemburg-stad
datum 13 juni 2019 09:00 - 14 juni 2019 17:00
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2, Luxembourg, 1499, Luxembourg Toon locatie
organisatie Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 12 juni 2019 (OR. en)

9828/19 OJ CONS 32

SOC 403 EMPL 301

SAN 282 CONSOM 177

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken)

ECCL, Luxemburg

13 en 14 juni 2019 (10.00, 10.00)

ZITTING OP DONDERDAG 13 JUNI 2019 (10.00 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 9868/19
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 9870/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

WERKGELEGENHEID EN SOCIAAL BELEID

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Europees Semester 2019: horizontale nota over de werk 9879/19

  gelegenheids- en sociale aspecten van de landspecifieke 9878/19 aanbevelingen Oriënterend debat

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 4. 
  Richtlijn gelijke behandeling (art. 19) 9567/1/19 REV 1

  Voortgangsverslag

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  Conclusies: "Dichten van de loonkloof tussen mannen en 9804/19

  vrouwen: kernbeleid en kernmaatregelen" Aanneming

 • 6. 
  Conclusies: "De veranderende arbeidswereld: beschouwingen 9686/19

  over nieuwe vormen van werk en de implicaties voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers" Aanneming

 • 7. 
  Conclusies: "FEAD - Fonds voor Europese hulp aan de meest 9575/19

  behoeftigen: waardevolle steun, maar de bijdrage van het fonds aan terugdringing van armoede is nog niet vastgesteld" (Speciaal verslag nr. 5/2019 van de Europese Rekenkamer) Aanneming

Diversen

 • 8. 
  a) Man-vrouwverhouding in raden van bestuur 9823/19

  Informatie van de Commissie

  • b) 
   Lopende wetgevingsvoorstellen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)
   • i) 
    Verordening Europese sociale statistieken 11774/16 + ADD 3
   • ii) 
    Herziening verordeningen coördinatie 15642/16 + ADD 1 socialezekerheidsstelsels (883/04 en 987/09) + ADD 1 REV 1

   Informatie van het voorzitterschap

  • c) 
   Conferenties van het voorzitterschap 9822/19

   Informatie van het voorzitterschap

  • d) 
   Resultaat van de ministeriële vergadering EU-Westelijke Balkan (Luxemburg, 12 juni 2019) Informatie van het voorzitterschap
 • e) 
  Resultaat van de bijeenkomst op hoog niveau van de EU 9733/19

            en de Arabische landen over de rechten van personen met een handicap (Malta, 25 april 2019) Informatie van de Maltese delegatie

 • f) 
  Prioritaire budgettering van gender in het nieuwe 9824/19

            meerjarig financieel kader (voorlopige vertaling) Informatie van de Maltese delegatie

  • g) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Finse delegatie

   o

   o o

ZITTING OP DONDERDAG 13 JUNI 2019 (09:00)

In de marge van de Raad (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en

Consumentenzaken)

VERGADERING VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN

(doc. 9772/19)

Besluit over de selectie van de vestigingsplaats van de Europese Arbeidsautoriteit

Vaststelling

ZITTING OP VRIJDAG 14 JUNI 2019 (10.00 uur)

VOLKSGEZONDHEID

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 9. 
  Conclusies over het bestrijden van antimicrobiële resistentie

  Aanneming 9765/19

 • 10. 
  Bevorderen van investeringen om de gezondheidszorgstelsels te

  hervormen en te verbeteren 9769/1/19 REV 1

  Gedachtewisseling

Diversen

 • 11. 
  a) Medische hulpmiddelen: uitvoering van Verordening (EU)

2017/745 betreffende medische hulpmiddelen (MDR) 9774/19

Informatie van de Ierse en de Duitse delegatie

 • b) 
  Lopend wetgevingsvoorstel (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Verordening betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie

en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU 9770/19 5844/18 + COR 1

Informatie van het voorzitterschap over de stand van zaken

 • c) 
  Resultaat van de informele bijeenkomst van de Ministers

van Volksgezondheid (Boekarest, 14-15 april 2019) en 9775/19

van andere door het Roemeense voorzitterschap georganiseerde bijeenkomsten Informatie van het voorzitterschap

 • d) 
  Mazelen in de EU/EER

Informatie van de Commissie 9913/19

 • e) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Informatie van de Finse delegatie

Eerste lezing

Op basis van een Commissievoorstel

Bijzondere wetgevingsprocedure

Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

orde van de Raad)

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO)

De raadsformatie Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van sociale zaken, werkgelegenheid, volksgezondheid en/of consumentenzaken van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel ongeveer vier keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven