r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie), Luxemburg

Adolfsbrug in Luxemburg-stad
datum 6 juni 2019 09:00 - 7 juni 2019 17:00
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie European Convention Center Luxembourg, Rue Fort Thüngen, 2, Luxembourg, 1499, Luxembourg Toon locatie
aanwezigen C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga e.a.
organisatie Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 5 juni 2019 (OR. en)

9704/19 OJ CONS 31

TRANS 359 TELECOM 243

ENER 277

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie)

ECCL, Luxemburg

6 en 7 juni 2019 (9.30, 10.00)

ZITTING OP DONDERDAG 6 JUNI 2019 (9.30 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, 9705/19 lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

VERVOER

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Horizontaal

 • 3. 
  Mobiliteitspakket III 9181/19

  Verordening elektronische informatie vrachtvervoer (1) 9060/1/18 REV 1 Algemene oriëntatie + 9060/18 ADD 1

 • 4. 
  Mobiliteitspakket III 9189/19

  Verordening inzake het stroomlijnen van maatregelen ter 9075/18 verwezenlijking van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V) (voorlopige vertaling) Voortgangsverslag Vervoer over land

 • 5. 
  Mobiliteitspakket I 9447/1/19 REV 1

  Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG inzake het 9669/17 gebruik van gehuurde voertuigen Voortgangsverslag

 • 6. 
  Mobiliteitspakket I 9331/19

  Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende 9672/17 + ADD 1 het eurovignet Voortgangsverslag

 • 7. 
  Verordening rechten en plichten van treinreizigers 9333/19

Voortgangsverslag 12442/17 + ADD 1

Diversen

 • 8. 
  a) Aanpakken van broeikasgasemissies door prijsstelling in 9242/19 de luchtvaart

  Informatie van de Luxemburgse delegatie

  • b) 
   Luchtruimcapaciteit 9129/19 Informatie van de Commissie
  • c) 
   Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen 9414/1/19 REV 1

   (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

   • i) 
    Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2008/96/EG 9040/18 + ADD 1 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van

    weginfrastructuur

   • ii) 
    Verordening tot instelling van een Europees 9051/18 + ADD 1 maritiem éénloketsysteem
   • iii) 
    Richtlijn bevordering van schone en energiezuinige 14183/17 + ADD 1 wegvoertuigen
   • iv) 
    Verordening Connecting Europe Facility (CEF) 9951/18 + COR 1 + ADD 1
   • v) 
    Richtlijn betreffende het einde van de omschakeling 12118/18 tussen winter- en zomertijd

  Informatie van het voorzitterschap d) Een schone planeet voor iedereen: een Europese 9457/19

  strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie Informatie van het voorzitterschap

 • e) 
  Studie naar externe vervoerskosten (voorlopige vertaling) 9346/19

  Informatie van de Commissie

 • f) 
  Met connectiviteit verband houdende resultaten van de top 9408/19

  EU-China (Brussel, 9 april 2019) (voorlopige vertaling) Informatie van de Commissie

 • g) 
  Conferentie over "Voordelen voor regio’s als gevolg van 9323/19 + COR 1 de aanleg van de Via Carpatia" (voorlopige vertaling)

  (Łańcut, Polen, 17 april 2019) Informatie van de Poolse delegatie

 • h) 
  Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap 9703/19

  Informatie van de Finse delegatie ZITTING OP VRIJDAG 7 JUNI 2019 (10.00 uur)

TELECOMMUNICATIE

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 9. 
  Conclusies over de toekomst van een sterk gedigitaliseerd 9592/19

  Europa na 2020: "Versterking van het digitale en economische 9596/19 concurrentievermogen in de hele Unie en de digitale cohesie" (voorlopige vertaling) Oriënterend debat Aanneming

 • 10. 
  Besluit van de Raad betreffende het namens de Europese Unie 9355/19 op de Wereldradiocommunicatieconferentie 2019 (WRC-19)

  van de Internationale Unie voor Telecommunicatie (ITU) in te nemen standpunt (Sharm el-Sheikh, Egypte, 28 oktober tot en met 22 november 2019) Vaststelling

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 11. 
  Verordening e-privacy 9351/19 + COR 1

  Voortgangsverslag 5358/17 Diversen

 • 12. 
  a) Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen

  (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  • i) 
   Verordening tot vaststelling van het programma 10167/18 + ADD 1 Digitaal Europa voor de periode 2021-2027
  • ii) 
   Verordening tot oprichting van het Europees 12104/18 kenniscentrum inzake cyberbeveiliging en het

   netwerk van coördinatiecentra Informatie van het voorzitterschap

  • b) 
   Overzicht van de evenementen van het voorzitterschap in Roemenië

   Informatie van het voorzitterschap

  • c) 
   Conferentie van Praag over de beveiliging van 5G 9794/19 (Praag, 1 mei 2019) (voorlopige vertaling)

   Informatie van de Tsjechische delegatie

  • d) 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap 9677/19 Informatie van de Finse delegatie

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

 • (1) 
  Wanneer de Raad een algemene oriëntatie of een partiële algemene oriëntatie vaststelt nadat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing heeft vastgesteld, handelt de Raad niet in de zin van artikel 294, leden 4 en 5, van het VWEU.

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)

De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De ministers van vervoer komen gewoonlijk 4 keer per jaar bijeen, de ministers van energie 3 of 4 keer per jaar en de ministers van telecommunicatie 2 maal per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven