r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 7 maart 2019 09:00 - 8 maart 2019 17:00
plaats Brussel, België
locatie Justus Lipsius Building, Rue de la Loi 175, Bruxelles, 1048, Belgium Toon locatie
organisatie Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 6 maart 2019 (OR. en)

6773/19 OJ CONS 11

JAI 214 COMIX 125

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

Europagebouw, Brussel

7 en 8 maart 2019 (10.00, 10.00)

DONDERDAG 7 MAART 2019 (10.00 uur)

BINNENLANDSE ZAKEN

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten a) Niet-wetgeving 6774/19 b) Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 6775/19 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht

  Voortgangsverslag

 • 4. 
  Hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en 6600/19 hervestiging
  • a) 
   Dublin-verordening b) Richtlijn opvangvoorzieningen (herschikking) c) Erkenningsverordening d) Verordening asielprocedures e) Eurodac-verordening (herschikking) f) Verordening inzake het Asielagentschap van de EU g) Verordening Uniekader voor hervestiging Voortgangsverslag
 • 5. 
  Diversen 6667/19

  Voorliggende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 6. 
  Migratie: samenwerking van de EU met derde landen 6599/19

  Stand van zaken en gedachtewisseling

 • 7. 
  Respons van de EU op terrorisme - stand van zaken en te volgen 6684/1/19 REV 1 koers

  Oriënterend debat

 • 8. 
  Versterken van de democratische veerkracht: vrije en eerlijke 6573/1/19 REV 1 verkiezingen garanderen en desinformatie bestrijden

  Informatie van het voorzitterschap

 • 9. 
  Diversen

VRIJDAG 8 MAART 2019 (10.00 uur)

JUSTITIE

Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 10. 
  Richtlijn klokkenluiders 6631/19

  Voortgangsverslag

 • 11. 
  Richtlijn inzake wettelijke vertegenwoordigers ten behoeve van 6946/19 bewijsgaring

  Algemene oriëntatie

 • 12. 
  Diversen 6667/19

  Voorliggende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

  Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 13. 
  Besluit van de Raad tot machtiging van het openen van 6947/19 onderhandelingen over een overeenkomst EU-VS inzake

  grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijsmateriaal Oriënterend debat

 • 14. 
  Besluit van de Raad tot machtiging om deel te nemen aan de 6947/19 onderhandelingen over een tweede aanvullend protocol bij het

  Verdrag van Boedapest Oriënterend debat

 • 15. 
  EOM-verordening: uitvoering 6680/19

  Informatie van de Commissie over de stand van zaken

 • 16. 
  Diversen

  Bestrijding van online-haatpropaganda Informatie van de Commissie

  o

  o o In de marge van de Raad:

DONDERDAG 7 MAART 2019 (10.00 uur)

Vergadering van het GEMENGD COMITÉ

Verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht

Voortgangsverslag

Diversen 6667/19 Voorliggende wetgevingsvoorstellen

Informatie van het voorzitterschap

Eerste lezing

Op basis van een Commissievoorstel

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-Raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Terug naar boven